Nyheter

"Strømkrisen": ENØK bedre enn mobil gasskraft

Det går fram av artikkelen at 80 mill kr vil være mer effektivt som ENØK-tiltak enn subsidiering av mobile gasskraftverk. Bilde: Osram.

Publiseringsdato: 24. januar, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

FrPs formann Carl I. Hagen vil ifølge Nettavisen 23.01 foreslå at staten subsidierer mulige tap, opp til 80 mill. kr, ved drift av mobile gasskraftverk. De mobile gassskraftverkene skal hindre at reservoarene på Vestlandet går tomme. Tilsvarende innsparing av energi er imidlertid mulig med ENØK-tiltak.

Strømkrisen

De mobile gasskraftverkene fikk på nyåret konsesjon av NVE, men foreløpig ingen utslippstillatelse fra SFT. Etter at Statoil trakk seg fra elektrisitetsproduksjon fra mobile gasskraftverk, på grunn av lav strømpris, har «strømgåten» på Vestlandet blitt hengende i luften, uløst. Her kommer den etterlengtede løsningen:

Rimelige ENØK-tiltak
Det statlig finansierte Enova lokalisert i Trondheim har erfaring med ENØK-tiltak i yrkesbygg. Enova opererer med blant annet kontraktbaserte innsparingsprosjekter med næringslivet. «Det kreves omtrent 10 kr/m2 i kostnader for å redusere energiforbruket i yrkesbygg med opptil 50 kWh/m2» oppgir Enova pr. telefon til Bellona. «Dette er erfaringsmessige kostnader og innsparingspotensialer ved å effektivisere driften av ulike anlegg i større yrkesbygg», legges det til.

ENØK er mer fornuftig pengebruk
Dersom vi går ut fra at Hagens 80 mill kr skal brukes, så vil dette kunne omfatte 8 mill m2 med yrkesbygg (i Norge er det total ca. 110 mill m2). Innsparingspotensialet ligger da på ca. 400 GWh årlig, hvorav en andel av dette er permanente innsparinger. Til sammenligning vil de mobile gasskraftverkene ifølge konsesjonsøknaden til NVE, produsere tilsvarende mengde energi, nemlig 400 GWh. ENØK-tiltak vil altså ha den samme effekten som mobile gasskraftverk, foruten å spare miljøet for store påkjenninger gjennom utslipp av NOx og CO2. I tillegg er en andel av ENØK-potensialet permanente innsparinger.

I strid med EØS-reglene
Bellonas jurist Bernhard Vigen uttaler følgende om Carl I. Hagens forslag til subsidiering av de mobile gasskraftverkene:

–Dette vil være å regne som statstøtte i strid med EØS-avtalen. Prosjektet vil heller ikke falle inn under noen unntak siden situasjonen ikke er alvorlig nok. I tilegg vil også NOx-utslippene være i strid med IPPC-direktivets krav om anvendelse av ‘best available techniques’ (BAT).

–Stortinget plikter å rette seg etter begge disse EØS-rettslige bindingene, presiserer Vigen. –Vi er også meget kritisk til NVEs behandling av konsesjonsøknaden vedrørende de mobile gasskraftverkene, sier han. — Det er i det hele tatt vanskelig å ta Frp-utslippet alvorlig, tilføyer Vigens kollega Jon Gauslaa. — Og det tror jeg heller ikke mange i det politiske miljøet gjør.