Nyheter

Kraftkabel til England er dårlig butikk

Publiseringsdato: 6. juni, 2003

Skrevet av: Glenn Hansen

En rapport lagt frem av Statistisk Sentralbyrå viser at en kraftkabel til England ikke vil bli lønnsom for Norge. Med en investeringskostnad på 8 milliarder vil kostnadene overstige handelsinntektene og positive ringvirkninger for det norske kraftmarkedet.

SSB-rapport:

Statistisk Sentralbyrå (SSB) konkluderer med at en kraftkabel mellom Norge og England ikke vil være lønnsomt for Norges del. Statnetts prosjekt til 8 milliarder kroner kommer til å gå med et enormt underskudd. Analyser gjort av SSB viser at underskuddene kan komme opp i milliarder av kroner i løpet av kabelens levetid.

Kostnadsdeling
Statnett og deres britiske samarbeidspartner planlegger å dele kostnadene, og det er kjent at Norge skal betale en større del av kaka en britene. SSB har vurdert lønnsomheten til en slik kraftkabel med flere alternative forutsetninger for det europeiske og nordiske kraftmarkedet, og rapporten viser at en kraftkabel til 8 milliarder kroner vil bli en dårlig investering for Norge. SSB har sett på kabelens lønnsomhet for den Norske samfunnsøkonomien. Det vil si at alle utgifter og gevinster for Norge er lagt inn.

Krever mer penger
Statnett erkjenner at inntektene fra selve kabelen ikke vil være store nok til å forsvare investeringen, og det trengs 120 millioner kroner ekstra hvert år. Disse pengene vil Statnett kreve inn fra strømbrukere og produsenter. Statnett sier at strømkabel vil ha en rekke positive tilleggseffekter for Norge, bl.a. å senke prisen på all importert kraft i tørre år, og øke prisen på eksport i våte år. Statnett mener bestemt at Norge vil tjene på kabelen når det tas hensyn til gevinster utover det som forekommer i regnskapet.

Statnetts teorier stemmer ikke overens med SSBs konklusjon, der det legges vekt på at prisforskjellen mellom Norden og resten av Europa vil jevne seg ut i fremtiden. SSBs rapport konkluderer med at bygging av kabel til England ikke lønner seg samfunnsøkonomisk sett, men at fremskynding av gasskraftverk gjør det. Hovedgevinsten for samfunnet vil være lavere kraftpriser i veldig tørre år.

Går alt etter planen skal kabelen skal være ferdig ved slutten av 2007.