Nyheter

Avgiftsfritak undergraver fjernvarmesatsingen

Publiseringsdato: 27. august, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Som et resultat av regjeringens fjerning av el-avgiften stopper satsing på alternative energibærere opp. Nå går 80 000 husstander i Vestfold glipp av spillvarme fra Slagentangen.

Konsekvensene av regjeringens vedtak om at all næringsvirksomhet skal fritas for el-avgift lar ikke vente på seg, og som forventet fører det til at satsing på ENØK og alternative energikilder blir undergravet.

Uklare signaler fra Steensnæs
Det planlagte spillvarmeprosjektet fra Essos anlegg på Slagentangen fyrer nå kun for kråkene, og ikke som planlagt for 80 000 husstander i store deler av Tønsberg og Horten. Prosjektet viser seg å bli for dyrt og pr. i dag har konsesjonshaverne Skagerak Varme ikke signalisert at de vil søke om midler til igangsetting av anlegget.

— Dette stopper opp fordi Olje- og energiministeren sender ut blandete signaler når det gjelder satsningen på alternative energikilder, sier arbeidende styreformann i Bellona, Olaf Brastad.

Usikkerhet hos utbyggere
Den manglende oppstarten av spillvarmeprosjektet kommer til tross for at Olje- og energiminister Einar Steensnæs på en energikonferanse i Tønsberg forrige uke snakket varmt om prosjektet. Til NRK grunnga Steensnæs viktigheten av en igangsetting for å unngå skyhøye strømpriser og energikrise i fremtiden.

Olaf Brastad mener argumentasjonen viser at Steensnæs ikke skjønner hva en omlegging til miljøvennlige, leveringssikre energikilder vil si. Og at Steensnæs som statsråd i en regjering som fjerner el-avgiften næringslivet sprer usikkerhet i forhold til en fornuftig utbygging av alternative energikilder, som igjen resulterer i at prosjekter som Slagentangen stopper opp.

— Steensnæs viser med dette at det er politisk utbredt at man ikke klarer å ha mer enn en tanke i hodet samtidig oppsummerer Brastad.