Nyheter

Enøkpotensiale i å beregne livsløpskostnader

Publiseringsdato: 13. august, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Innkjøp basert på livsløpskostnader (Life Cycle Cost – LCC) gir både hyggelige resultater i bedriftsregnskapet og er miljøvennlig fordi det reduserer energiforbruket. LCC-basert innkjøp kan gi opp til 40% reduksjon i en bedrifts energikostnader.

Det svenske Teknikföretagen har nå lansert et nytt nettsted med retningslinjer for LCC-basert innkjøp som inneholder nyheter, eksempler og konkret informasjon om energisparingspotenisialet m.m. Nettstedet inneholder også en kalkulator der man kan beregne de totale livsløpskostnadene for en nyanskaffelse.

Det totale kostnadsbildet
Kort fortalt er LCC er den totale kostnaden for et spesielt utstyr/inventar/produksjonsutstyr over hele dettes livsløp fra installasjon til endelig kassering. Dette kan også forklares som LCC = summen av (anskaffelseskostnadene + installasjonskostnadene + energikostnadene + drifts og vedlikeholdskostnadene + stillstandstid kostnadene + miljøkostnadene + nedleggingskostnadene).

Inkluderes i innkjøpsreglementet
LCC-retningslinjene på nettsiden er i hovedsak utarbeidet for bruk ved innkjøp i verkstedindustrien, og kan inkluderes som en del av innkjøpsreglementet eller kvalitetssystemet i en bedrift. Målgruppene inkluderer industriledere, innkjøpere, konsulenter, leverandører og produsenter. Retningslinjene kan også danne grunnlaget for innkjøpsrutiner i andre deler av industrien som f.eks. prosessindustrien eller byggebransjen.

Utviklet på bakgrunn av EU-initiativ
Bakgrunnen for LCC-retningslinjene og nettstedet er at EU lanserte på slutten av 90-tallet programmet SAVE II som hadde som mål å stimulere utviklingen av energieffektive produkter og systemer i Europa – med hovedfokus på ikke-teknologiske tiltak for energieffektivitet.

Fire organisasjoner i Europa tok tak i dette og startet et prosjekt for å utvikle retningslinjer for LCC-basert innkjøp. Prosjektet ble ledet av det svenske Teknikföretagen som er en interesseorganisasjon som representerer mer enn 3000 teknologibedrifter i Sverige.

Basert på svenske retningslinjer
Arbeidet med å utvikle retningslinjer startet med å ta utgangspunkt i lignende nasjonale retningslinjer utviklet for Sverige i 1994, som hadde de samme målene som dagens LCC-retningslinjer. Målet med prosjektet var å utvikle Europeiske retningslinjer for innkjøp, og for å oppfordre til implementering og bruk av disse retningslinjene blant produsenter, installatører og sluttbrukere i EU.

De involverte i SAVE har vært: Teknikföretagen, AREA, Air Conditioning & Refrigeration European Association, EUROPUMP, European Association of Pump Manufacturers og EUROVENT/CECOMAF, European Committee of Air Handling and Refrigeration Equipment Industries

Les mer om retningslinjene for LCC-basert innkjøp, og enøkpotensialet i dette, på siden http://www.lcc-guidelines.com.