Nyheter

Likevel el-avgift på varme og lys

Publiseringsdato: 10. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Lekkasjer fra det kommende statsbudsjettet gir indikasjoner på at Regjeringen snur, og likevel ikke vil frita all næringsvirksomhet for el-avgift på varme og lys.

Aftenposten skriver i dag at mye tyder på at høstens statsbudsjettet vil foreslå å fjerne el-avgiften for all næringsvirksomhet fra 1. juli 2004. Men at det, stikk i strid med det Regjeringen gikk inn for i revidert nasjonalbudsjett i år, må betales full avgift på lys og oppvarming i næringslokaler.

Avgiftsfritak vil forverre strømsituasjonen
Bellona har gang på gang gått ut og kritisert forslaget om å fjerne el-avgiften for all næringsvirksomhet uten å differensiere hva strømmen brukes til. Konsekvensene av et slikt totalfritak vil bli en undergraving av ENØK-satsing og energiomlegging, ennå mer presset strømsituasjon og dyrere strøm til vanlige forbrukere. I tillegg vil dette vært stikk i strid med EUs politikk, der man nylig har vedtatt et direktivforslag om differensierte avgifter til næringslivet.

–Gledelige signaler
— Dette er gledelige signaler, som vitner om at det er gått opp for OED at vi står overfor en alvorlig vekst i el-kraft forbruket. Det er likevel for tidlig å slippe gleden løs, og avventer til vi ser det svart på hvit i høstens statsbudsjett, sier Isak Oksvold, fungerende leder i Bellonas energavdeling.

Samtidig som lekkasjene fra statsbudsjettet ble kjent har Olje- og Energiminister Einar Steensnæs uttalt seg til Aftenposten:

 

”Olje- og energiministeren sa i går til Aftenposten at Norge har forsømt seg ved ikke å sørge for en kraftig omlegging fra elektrisk strøm til vannbåren varme, bioenergi, gass osv. Han sa også at en omlegging av el-avgiften ikke skal spenne bein under bruk av slike energiformer. Det kunne et fullstendig fritak for næringslivet ha gjort.”

Dette er ikke bare som vi skulle sagt det selv, vi har faktisk sagt det selv, flere ganger til og med.

Må tenke helhetlig
Steensnæs sin uttalelse vitner om at det nå tenkes mer helhetlig enn før. I etterdønningene av ”strømkrisa” i vinter ventet Bellona, og mange andre, forgjeves på en handlingsplan fra Regjeringen sin side, noe som uteble. I påvente av utspill fra Regjeringen utarbeidet Bellona et forslag til en slik plan, og presenterte denne på Bellonas B7-konferanse 3. juni i år.

Bellona synes det er flott at statsråden nå har tatt situasjonen innover seg og innser at det må satses på en energiomlegging. Det kan også virke som at Steensnæs har løftet blikket over horisonten og har orientert seg hvilken retning EU går i når det gjelder avgifter på elektrisitet. Vi venter nå i spenning på om høstens statsbudsjett vil bekrefte om ministeren mener alvor.