Bellona mener: Depononiforbud av nedbrytbart avfall fra 2006

 

Høringsuttalelse:

 

 

Bellona er enig i formuleringen i visjonen for behandlingen av nedbrytbart avfall, men vil fraråde den lave ambisjonen som ligger i at deponiforbudet først skal iverksettes i 2009.

–Det er for defensivt å vente til 2009 med dette og dermed utsette de positive klimaeffektene tiltaket vil føre med seg, sier Olaf Brastad, styreleder i Bellona, som har skrevet høringsuttalelsen.

Bellona mener at det må innføres et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 1. januar 2006. Samtidig må Stortinget revidere sin målsetting om at mengden avfall til sluttbehandling skal være 25% av generert mengde i 2010. En målsetting på 10% vil etter Bellonas mening være en miljømessig riktig og forsvarlig ambisjon.

I høringsuttalelsen presenterer også Bellona 15 virkemidler på avfallsfeltet, hentet fra Bellona rapport 5:2002

Avfall – Avskaffelsen av kastesystemet