Nyheter

Svanemerking av småhus

Publiseringsdato: 6. desember, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

Stiftelsen Miljømerking i Norge vil innføre det nordiske miljømerket Svanen på småhus i Norge. Bellona savner krav til dokumentasjon på at småhuset kan gis en miljøforsvarlig avfallshåndtering i fremtiden, og bedre samordning med den pågående prosessen med å innføre energisertifikat for bygninger.

I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre en felles, offisiell miljømerking i Norden. Man valgte Svanen som symbol, basert på logoen til Nordisk Råd. Ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Svanemerket blir kontinuerlig gjort tilgjengelig for nye produktgrupper, forutsatt at produktene bidrar til de store miljøproblemene og at det finnes store forskjeller mellom gode og dårlige alternativer innen produktgruppen. Det er derfor bra at miljømerket Svanen nå skal gjøres tilgjengelig for småhus, ettersom det foreløpig ikke eksisterer noe produsentansvar på bygninger og dette er en produktgruppe som bidrar med stor miljøbelastning gjennom livsløpet.

Avfallhåndtering, miljøgifter og energibruk
Svanemerket stiller krav til blant annet energiforbruk og bruk av miljøskadelige tilsetningsstoffer, og skal gi boligprodusenter et kvalitetsstempel å strekke seg etter. Det er derfor viktig at et svanemerke henger høyt og er relativt vanskelig å oppnå. Bellona har i sin høringsuttalelse lagt vekt på at kriteriene bør strammes ytterligere inn, slik at Svanemerket blir et kvalitetsstempel som skiller klinten fra hveten. I tillegg har Bellona lagt vekt på at dokumentasjon i forhold til avfallshåndtering og gjenvinning etter at småhusets tekniske levetid er omme, bør inn som kriterium for å oppnå svanemerket. Dette vil gi boligprodusentene incentiv til å tenke gjenvinning og avfallshåndtering alt i prosjekteringsfasen.

90 prosent av energiforbruket i bygninger skjer i bruksperioden. Det er satt i gang en rekke internasjonale og nasjonale tiltak for å gi incentiv til å redusere energiforbruket fra eiendomssektoren. Blant annet skal det innføres et energisertifikat på bygninger i alle medlemslandene i EU innen 2006. For å unngå forvirring og lite samsvar mellom ulike sertifiseringer blir det viktig med lik beregningsmetode av energiforbruk og noenlunde samme krav. Man må ikke komme i en situasjon der et småhus som oppnår Svanemerket samtidig får en lav karakter på energisertifikatet. Det er derfor viktig med langt større grad av samordning en det som er tilfelle per i dag.