Nyheter

Største søppelbudsjett noensinne

Publiseringsdato: 28. september, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Aldri tidligere er avfallssektoren i Oslo tilgodesett med så mye penger som i år. - Endelig! Dette har vi ventet lenge på sier Bellonas styreleder Olaf Brastad.

Over en treårs-periode vil Oslo Kommune bevilge 1,4 milliarder kroner til avfallshåndtering, biogass og fjernvarme. Det ble klart da bystyret i går la frem sitt nye budsjettforslag.

– Kommunens varslede satsing på avfallssorteringsortering, biogass og økt fjernvarmekapasitet er en stor miljøseier, sier Olaf Brastad.

For første gang bevilges det ordentlig med penger til disse viktige miljøtiltakene. Sorteringsanleggene på Klemetsrud og Brobekk får begge 200 millioner kroner. Den samme summen foreslås til biogassanlegg på Klemetsrud.

Den nye forbrenningslinjen på Klemetsrud får, dersom budsjettet blir godkjent, 850 millioner. I tillegg foreslår bystyret at det bevilges til sammen 106 millioner (31 millioner i år, 76 millioner resten av perioden) til diverse investeringer ved gjenvinningsanleggene.

I perioden er det også avsatt 20,45 millioner til avvikling av Grønmo. Den gamle PCB-armaturen i gatebelysningen er heller ikke glemt. 22,7 millioner er bevilget til utskifting av disse, som skal byttes ut med såkalt intelligent gatebelysning (det vil si at den regulerer lysstyrken i forhold til behovet).

Bellona fornøyd
Samarbeidet mellom kommunens renholdsetat, energigjenvinningsetat og Viken Fjernvarme vil få betydelige, positive miljøkonsekvenser. Bellona har lenge etterlyst økt kildesortering av avfall i Oslo. Med byrådets forslag vil gjenvinningen øke, og ressursutnyttelsen av de verdiene som ligger i avfallet vil bli langt bedre utnyttet, sier Brastad, og legger til:

– Satsingen på biogass og videre utbygging av fjernvarmenettet vil kunne få positive konsekvenser for byens innbyggere og redusere lokale utslipp. Det som nå gjenstår å se, er om regjeringen viser vilje til følge opp.


Byrådets målsetting er ambisiøs. I økonomiplanen heter det at ”Oslo skal være en hovedstad i bærekraftig utvikling der avfallshåndtering skal være kretsløpsbasert og innenfor naturens naturlige økologiske bæreevne”. For å få til dette, skal det tilrettelegges for mest mulig avfallsreduksjon og -gjenvinning. Derfor er det planlagt å bygge nye gjenbruksstasjoner i Oslo vest, syd og nord.

Det skal videre satses på økt bruk av fjernvarme. Den nye forbrenningslinjen på Klemetsrud gir grunnlag for å knytte sammen byens to fjernvarmeanlegg, slik at en større del av byens befolkning kan tilbys slik oppvarming. I planen inngår også bygging av et anlegg for behandling av organisk avfall, et biogassanlegg, på Klemetsrud. Gassen derfra er foreløpig tenkt til strømproduksjon, men Brastad mener at også andre bruksområder bør vurderes.

– Bellona ønsker høy energiutnyttelse av denne gassen, og ser gjerne at det settes i gang et prosjekt som ser på mulighetene for å benytte biogassen som drivstoff, sier Brastad.