Nyheter

Strømstøtten fra regjeringen klar

Publiseringsdato: 14. september, 2006

– Mange husholdninger er opptatt av å vurdere alternative energikilder som kan begrense bruken av elektrisitet. Derfor innfører regjeringen tiltak som skal hjelpe husholdninger med å gjøre gode og bevisste energivalg, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Regjeringen har satt av rundt 46 millioner kroner til ordningen, som i tillegg til varmepumpe i vannbårne oppvarmingssystemer og pelletskamin også vil omfatte 4000 kroner i støtte innkjøp av styringssystemer for strømsparing. Støtte til slike styringssystemer er viktig fordi teknologien kan anvendes selv om husholdningen ikke har pipe eller vannbåren varme. Hensikten med støtteordningen er å hjelpe husholdninger til å investere i modne teknologier som ikke er helt vanlige.