Nyheter

Strengere miljøkrav til nye bygninger

Gunnar Grini fra Byggteknisk etat
(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 30. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Regjeringens nye forskrift til byggeloven skjerper kravene til energibruk i nye bygninger. Oppvarmingsbehovet skal reduseres med 25 prosent, og det stilles krav til bruk av fornybar oppvarming. Bellona applauderer kravene.

– Dette er bra! Energieffektivisering er en av de tre bærebjelkene for å stoppe den globale oppvarmingen, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Bellona har jobbet med høringsuttalelser til den nye forskriften i mange år, og føler nå at man har fått gjennomslag for veldig mye.

Ved siden av å bruke energi mer effektivt må verden ta i bruk CO2-håndtering ved kraftverk som bruker fossilt brensel og gå over til fornybare energiformer. Alle disse tre tiltakene er nødvendige i kampen mot klimaendringene.

Som et stort gasskraftverk

– Vi har hatt et høyt miljømessig ambisjonsnivå under utarbeidelsen av den nye forskriften, sa Gunnar Grini fra Byggteknisk etat under et informasjonsmøte forut for regjeringens pressekonferanse i dag.

Kommunal og regionalminister Åslaug Haga presenterer de nye kravene nå i ettermiddag, men Byggteknisk etat mente endringene var såpass viktige at de kalte inn byggenæringen og andre samarbeidspartnere til et informasjonsmøte først.

– Energisparingen vil utgjøre fra 4 til 4,5 TW timer i året, altså tilsvarende et stort gasskraftverk, sier Grini.

Kraftig redusert energiforbruk

Den nye forskriften om energibruk i bygninger vil gi et lavere forbruk av både strøm, olje og gass. De viktigste kravene som stilles er:

  • Det totale energiforbruket vil bli kraftig redusert, gjennom strengere krav til isolasjon, vinduer og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
  • Nesten alle bygninger vil få krav om å bruke fornybar oppvarming som bioenergi eller varmepumpe. Alle andre bygninger må ha vedovn/pelletskamin
  • Også varmtvann må varmes opp med bruk av fornybar oppvarming

Bellona fornøyd

– Vi er fornøyd med forskriften slik den foreligger, selv om den har blitt noe utvannet i forhold til høringsutkastet. Nå gjelder det at det videre arbeidet for energisparing ikke stopper opp, sier Holm og fortsetter:

– Vi er på riktig vei. Nå må man gå videre med krav til den eksisterende energimassen, og se på krav til strømstyring. Det er neste skritt.

Den nye forskriften trer i kraft fra og med 1. Februar 2007.