Nyheter

Energiforbruket kan halveres med teknologi

Manhattan, New York
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 30. mars, 2007

En gjennomsnittlig storby kan halvere sitt energiforbruk ved å benytte moderne teknologi, viser en studie fra Siemens. Nå inngår Bellona og Siemens et miljøsamarbeid der man blant annet skal lage et energiregnskap for hele Norge. Målet er å finne ut hvor mye energi landet kan spare ved å ta i bruk teknologi for energieffektivisering.

– Vi i garanterer at samfunnet kan spare flere milliarder kroner årlig ved å benytte moderne teknologi som allerede finnes på markedet. Her kan ikke minst det offentlig spille en viktig rolle ved å vise vei, sier adm. direktør Per Otto Dyb i Siemens AS.

Teknologien finnes

En fersk gjennomgang Siemens har gjort av en gjennomsnittlig storby viser at energiforbruket kan kuttes med 50 prosent ved å benytte teknologi som allerede finnes på markedet. Bellona skal, sammen med Siemens, lage et tilsvarende regnestykke for Norge. Mye tyder på at sparepotensialet i Norge ligger på samme nivå.

Gjennomgangen Siemens har gjort viser at industri, husholdninger og offentlige bygninger har et enormt potensial innen energieffektivisering. Eksempelvis resulterte et prosjekt Siemens gjennomførte for Lier kommune i en årlig besparelse for kommunen på rundt en million kroner, bare ved å effektivisere energiforbruket i kommunens egne bygninger. For Oslos del er det mulig å spare minst 50 millioner kroner i året ved å innføre den samme teknologien.

Store muligheter

– Når vi vet at rundt en tredjedel av energien går tapt i energikjeden, fra produksjon, gjennom transport til forbruk, er det åpenbart store innsparingsmuligheter ved å anvende energieffektiv teknologi, sier Dyb.

– Frigjøring av energi gjennom mer effektiv bruk, og redusert bruk, har ingen miljøkostnader. Energieffektivisering er den reneste formen for klimatiltak, som sammen med fornybar energi og CO2-håndtering skal få ned utslippene av klimagasser med 60-80 prosent innen 2050, sier Bellonas leder Frederic Hauge.

Sparer milliarder

I løpet av de ti siste årene har tusen Siemens-kunder i USA spart 8,4 milliarder kroner på å bruke energieffektiv teknologi. Energieffektivisering er nå en betydelig næring i EU og USA.

– Som en av verdens ledende energinasjoner, er ingen grunn til at ikke Norge skal kunne være en ledende også innen energieffektivisering. Så lenge teknologien finnes er det ingen grunn til å vente, sier Dyb.

Langsiktig samarbeid

– Siemens tar konsekvensene av klimaendringene svært alvorlig. Med vår betydelige forskningsinnsats innen energieffektivisering og CO2-rensing, og Bellonas syn på at teknologi er avgjørende for reduksjonen av klimagassutslipp, blir dette samarbeidet viktig. Vi ser derfor frem til å jobbe langsiktig med Bellona med fokus på energieffektivisering, sier Dyb.

– Siemens er et verdensomspennende selskap innen elektroteknologi og energiteknologi, som byr på løsninger i et stort spekter. Bellona vil jobbe for at energieffektiviseringsteknologi fra Siemens og andre skal kunne gjøres til standardløsninger, sier Hauge.

Håper å lære mye

Bellona og Siemens skal først og fremst samarbeide om energieffektivisering, men også samferdsel og etter hvert CO2-håndtering vil bli viktige samarbeidsområder.

– Vi vet at i kampen mot klimaendringer må vi satse på tre ting, nemlig energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering. For Bellona representerer Siemens et selskap med svært mange teknologier som vi vil sloss for å få tatt i bruk. Siemens har en meget komplett og spennende portefølje av teknologier innenfor energieffektivisering. Vi håper å lære mye om gjennom dette samarbeidet, sier Hauge.