Nyheter

Kan frigjøre 20 prosent

Publiseringsdato: 3. september, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona og Siemens energieffektiviseringsrapport viser at Norge kan frigjøre hele 20 prosent av strømforbruket, og dermed spare milliarder av kroner.

– Dette er mulig å få til med eksisterende teknologi. Energieffektivisering handler ikke bare om å spare energi, men om å spare miljøet. Dessuten er det mange milliarder norske kroner å spare, så det er helt utrolig at ingenting blir gjort, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Politikerne har snakket så mye om klima nå, og her har vi laget en gavepakke til dem: De kan gjøre noe for klimaet og samtidig spare masse penger. Hvis politikerne ikke en gang får til å gjøre noe med dette – ja, da er de helt handlingslammet, sier han.

Eksisterende teknologi

Gjennom energieffektivisering kan 20-22 TWh frigjøres fra Norges innenlandske elektrisitetsforbruk. Dette kan skje ved å skifte ut eksisterende teknologi med ny, tilgjengelig teknologi innen vannkraft, bygningsmassen og industrien. 20-22 TWh tilsvarer strømforbruket til én million husstander i Norge – det vil si halvparten av alle privatboliger i hele landet.

– Økte avgifter og endret livsstil er ikke eneste måten å redde miljøet. Denne rapporten viser at teknologien kan gjøre jobben for oss. Vi trenger ikke å vente på utvikling av ny teknologi, men vi kan frigjøre store mengder energi ved å benytte teknologi som allerede finnes på markedet, sier Per Otto Dyb, adm. direktør i Siemens AS.

Lønnsomt

Bellona og Siemens mener Energieffektiviseringsrapporten representerer et viktig innlegg i energi- og klimadebatten fordi rapporten viser hvor stort potensialet er for energieffektivisering – og fordi samtlige tiltak i rapporten er lønnsomme.

– Det er høyt politisk fokus på hvordan Norge kan bli mer miljøvennlig, og vi viser nå hvordan Norge lønnsomt kan bli mer miljøvennlig, sier Dyb.

Bare i bygningsmassen kan man frigjøre 8,4 TWh. Med en strømpris på 40 øre og nettleie på 35 øre per KWh blir det utrolige 6,3 milliarder kroner.

Vannkraft

Gjennom en betydelig modernisering og opprustning av Norges vannkraftanlegg vil man kunne frigjøre 8-10 TWh. Vannkraft står for 98,9 prosent av Norges samlede strømproduksjon, men 50 prosent av maskineriet er eldre enn 40 år.

Industri

Siden 60 prosent av industriens kraftforbruk kommer fra elektriske motorer har Bellona og Siemens har regnet ut at avanserte styringssystemer for disse kan gi en 30 prosent reduksjon i energiforbruket. Bruk av energimålere og automatisering i industrien kan også effektivisere prosesser med 1 TWh.

Bygninger

Bygninger står for 40 prosent av verdens samlede energiforbruk. Energieffektiviseringsrapporten anslår at så mye som 8,4 TWh kan frigjøres ved hjelp av en rekke tiltak, blant annet knyttet til oppvarming og bedre styring av energiflyten.

Transmisjon

Ti prosent av energien går tapt under overføring i strømnettet (transmisjon), i 2005 tilsvarte dette 12 TWh. Det finnes et betydelig potensial for modernisering av overføringsnettet gjennom større opprustningsaktivitet.

Last ned hele rapporten til høyre på siden.