Nyheter

Krever kommunale energikutt

(Foto: Nils Bøhmer/Bellona)

Publiseringsdato: 6. september, 2007

Skrevet av: Ola Innset

– Kommunene må ta ansvar for sine egne bygg og slutte å fyre for kråka, sier Bellonas Ane T. Brunvoll. Hun mener det er helt utrolig at det er så lite fokus på energieffektivisering i kommunene.

– Her kan kommunene til sammen spare milliard-beløp på strømregninga, så dårlig økonomi er derfor ikke en god begrunnelse for å unnlate å gjennomføre tiltak sier Bellonas Ane T. Brunvoll.

– Når dette i tillegg er et av de aller beste klimatiltakene som kan gjennomføres så er det ingenting som står i veien for at det nå innføres strakstiltak for energieffektivisering, sier hun.

Enkle tiltak

På mandag la Bellona i samarbeid med Siemens fram en rapport om potensialet for energieffektivisering. Her går det fram at Norge kan frigjøre hele 20 prosent av energiforbruket, og det på en bedriftsøkonomisk lønnsom måte og ved hjelp av allerede eksisterende teknologi.

Rapporten fra Bellona og Siemens viser at energibruken i norske bygg enkelt kan kuttes med 8,4 TWh – noe som vil innebære 6,3 milliarder sparte norske kroner. Norske kommuner eier mye bygningsmasse, og energibruken er vesentlig.

– Det er viktig at kommunale bygg tilpasses for lavest mulig energibruk, sier Brunvoll.

– Kommunene må bruke best tilgjengelig lavenergiteknologi i alle sine bygg. Dette kan være så enkelt som å installere en sensor ved lysbryteren som skrur av lyset når ingen er i rommet, sier hun.

Fyre for kråka

Oppvarming er likevel det feltet hvor det er aller mest å spare for kommunene ettersom mellom 40-60 prosent av energien går til oppvarming.

– God isolering er viktig for å holde på den varmen man allerede har. Det er også et voksende behov for kjøling, og utvendig solavskjerming er et av de beste tiltakene, sier Brunvoll og legger til:

– Vi har tre våpen i klimakampen: energieffektivisering, øke mengden fornybar energi og håndtere CO2. Det er derfor viktig at vi slutter å bruke høyverdig energi som strøm til oppvarming og heller bruker fornybar varme til oppvarming.

– Men det er viktig at vi får inn såkalte alternative energikilder som vannbåren varme, pelletsovner og fjernvarme. Dette er ikke hokus-pokus-teknologi som ligger langt fram i tid, men godt utprøvde, kostnadseffektive metoder, sier hun.

Ingen lovpålagte krav

Det finnes ingen lovpålagt krav for at kommunene må ta ansvar i klimakampen, kun tilkoblingsplikt til fjernvarme, Dette benyttet ofte som forklaring på hvorfor ikke tiltak er iverksatt.

Kommunene eier 25 prosent av alle yrkesbygg i Norge og står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg, noe som utgjør et stort potensial i forhold til redusert energibruk og muligheter for energiomlegging

Det er kun 42 av 431 kommuner som til nå har benyttet seg av, og fått støtte, fra Enovas støtteprogram for kommunene for å utarbeide klima- og energiplaner.