Nyheter

Elbiler er mer miljøvennlige enn du tror

Publiseringsdato: 8. oktober, 2007

Skrevet av: Aage Stangeland

Alle vet at elbiler ikke forurenser. Men hvor kommer egentlig strømmen til elbilene fra?

”Så lenge strømmen kan komme fra forurensende kullkraftverk er ikke elbiler noe godt CO2-tiltak”, sa miljøbyråd i Oslo, Peter N. Myhre (Frp), til Dagsavisen i august.

Dette utsagnet er feil. Beregninger utført av Bellona viser at el-biler som drives av strøm fra et moderne kullkraftverk vil gi noe mindre CO2-utslipp enn gjennomsnittet av nyregistrerte biler første halvår 2007.

Peter N. Myres utsagn avslører også et alt for snevert syn på virkeligheten. Med enkle grep er det fullt mulig å drive en stor norsk el-bilpark med fornybar vannkraft. Det gjelder bare å se flere faktorer i sammenheng.

Bellona og Siemens publiserte nylig en rapport som konkluderer med at det er potensialet for å spare rundt 20 TWh årlig ved å investere i energieffektiviseringstiltak. Dette vil til og med lønne seg, fordi alle prosjektene bak sparepotensialet har en tilbakebetalingstid på mellom ett og ti år.

Disse 20 TWh som kan spares kan brukes til å drive en stor norsk bilpark med el-biler. Kraftproduksjon i Norge kommer i all hovedsak fra vannkraft, og dersom vi frigjør 20 TWh årlig betyr dette at strøm til drift av flere millioner el-biler ikke vil generere noe klimagassutslipp.

I Norge er det i dag omlag 1,9 millioner personbiler. Beregninger utført av Bellona viser at dersom alle disse bilene erstattes med el-biler vil det kreve elektrisitet på drøyt 5 TWh årlig. Dette kraftbehovet er langt lavere enn sparepotensialet på 20 TWh.

Dersom vi ser på all veitransport, og ikke bare personbiler, vil konklusjonen bli den samme. Dersom alt drivstoff til veitransport erstattes med kraft til elektriske kjøretøy vil dette kreve elektrisitet tilsvarende 10 TWh årlig, altså rundt halvparten av det vi kan spare på energieffektivisering. Det er altså ingen grunn til å måtte importere strøm for å drifte en stor norsk el-bilpark.

Nå får vi bare håpe alle politikerne også ser sammenhengen mellom energieffektivisering og satsing på miljøvennlige biler. Vi får også håpe politikerne evner å få realisere energieffektiviseringspotensialet. Det dreier seg tross alt om lønnsomme investeringer, så det burde la seg gjøre.

Men hva vil oljeselskapene si? Dersom el-bilene kommer i stor stil, så vil jo oljeselskapene tape store summer på sviktende bensin- og dieselsalg. Men hva med heller å bruke olje og naturgass til produksjon av hydrogen som kan brukes som drivstoff i hydrogenbiler. Dersom hydrogen produseres med CO2-håndtering vil hydrogenbilen bli et spennende og miljøvennlig alternativ i fremtiden.

Veitrafikken står for en femdel av klimagassutslippene i Norge, men disse utslippene kan reduseres betraktelig dersom vi satser på energieffektivisering, elbiler og hydrogenbiler. Det gjelder bare å se sammenhengene mellom alle tiltakene.

Ved å kombinere innføring av el-biler med potensialet for å spare energi kan altså el-biler bidra stort til en miljøvennlig fremtid.