Nyheter

Regelverk hindrer energieffektivisering

Rådgiver i Bellona, Ane T. Brunvoll
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 11. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

I en fersk undersøkelse blant eiere, forvaltere og utviklere av næringseiendom svarer to tredjedeler at potensialet for energieffektivisering er betydelig, men strengere regelverk og bedre offentlige insentiver må til for sette fart i investeringene.

I en fersk undersøkelse blant eiere, forvaltere og utviklere av næringseiendom svarer to tredjedeler at potensialet for energieffektivisering er betydelig, men strengere regelverk og bedre offentlige insentiver må til for sette fart i investeringene.

At energieffektiviseringspotensialet i norske bygg er betydelig, støttes av eiere, forvaltere og utviklere av næringseiendom i en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag av Bellona og Siemens.

68 prosent mener at et strengere offentlig regelverk vil bidra til mer energieffektivisering av bygningsmassen. Kun 40 prosent av eiere og forvaltere av næringseiendom mener dagens regelverk sikrer høy energieffektivitet i bygningsmassen.

Enkle virkemidler

– Vi påviste allerede i fjor at energieffektiviseringspotensialet i bygg er enormt, men ingen ting skjer. Konkrete tiltak fra myndighetene er et strengere regelverk og bedre incentiver. Verden trenger politikere som tør ta ansvar. Her kan de gripe sjansen og utløse dette potensialet med enkle virkemidler, sier Ane Brunvoll, ansvarlig for energieffektivisering i Bellona.

Økte avskrivningssatser oppfattes av flest som et viktig virkemiddel. 80 prosent av de spurte mener økte avskrivningssatser vil bidra til mer energieffektivisering i virksomheten. De gjør også andre incentiver som kan forenkle investeringsbeslutningene og gjennomføringen av energieffektiviseringsløsninger i næringsbygninger.

Offentlige må ta en lederposisjon

– Funnene i denne undersøkelsen understreker med tydelighet behovet for at det offentlige, gjennom sitt virkemiddelapparat, tar en sterk lederposisjon i energieffektivisering av den norske byggmassen, sier adm. direktør Per Otto Dyb i Siemens AS.

For over halvparten av de spurte er kravet til nedbetalingstid på energieffektiviseringsinvesteringene 5-6 år.

I Energieffektiviseringsrapporten som ble utarbeidet av Bellona og Siemens våren 2007 fremkommer det at investeringene som er nødvendig for å frigjøre 8,4 TWh i den norske bygningsmassen ligger innenfor dette nedbetalingskravet.

Større undersøkelse

Bygningsmassen står for 40 prosent av energiforbruket i verden, og bruk av mer moderne, men tilgjengelig teknologi kan redusere energibruken betydelig med redusert belastning på miljøet.