Nyheter

Bellona fornøyde med statsbudsjettets miljøsatsing

Publiseringsdato: 7. oktober, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona er fornøyde med økt satsing på miljø i statsbudsjettet, men er skuffet over den manglende satsingen på fornybar energi.

– Det er mye bra på klima i årets statsbudsjett, og det har klart vært et gjennomslag for miljøvern i regjeringen. Alt i alt er vi derfor fornøyde, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

– Men dessverre er det ingen positive overraskelser på fornybar energi ut over de fondsavsetningene som har vært kjent siden 2006, sier han.

Dette er noen av sakene som får penger på Miljøverndepartementets budsjett:

  • Regjeringen legger opp til en generell styrking av hele miljøforvaltningen. SFT får penger til å jobbe med klima.
  • Krevende løfter på å hindre avskoging av regnskogen ser ut til å bli oppfylt.
  • Regjeringen følger opp med nødvendige bevilgninger for CO2-lagring.

Mangler fornybar energi

Regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner til satsing på fornybar energi og energieffektivisering. Det er for lite, mener Bellona.

– Hvis Norge hadde satset like mye på fornybar energi som Sverige, hadde vi satt av to milliarder kroner årlig til satsing på fornybar energi alene, sier Ane T. Brunvoll, leder for energiavdelingen i Bellona.

Lavenergiprogrammet

Regjeringen oppfyller ikke klimaforlikets løfte om økte bevilgning til Lavenergiprogrammet. Dette er et av de få konkrete tiltakene på energieffektivisering i bygg, og noe av det mest konkrete i vinterens tverrpolitiske klimaforlik.

Mareano

Mareano-programmet skal kartlegge miljøet på havbunnen i sårbare områder i nord, og får totalt 51,5 millioner kroner på årets statsbudsjett.

Mareano hadde i utgangspunktet behov for 250 millioner kroner, og mangler 157 millioner kroner av denne summen for å fullføre programmet. Dermed blir ikke miljøaspektet ivaretatt, og kartleggingen av oljeforekomster på havbunnen kan alene legge grunnlaget for Forvaltningsplanen. Dette er Bellona svært kritiske til.

Artikkelen oppdateres i løpet av dagen. 

Kontaktpersoner om statsbudsjettet:

Marius Holm, nestleder i Bellona: 95 72 16 32

Ane T. Brunvoll, leder for energiavdelingen i Bellona: 977 79 089

Elisabeth Sæther, fagrådgvier i Bellona: 975 27 954

Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona : 91 72 01 67