Nyheter

Eiendomsaktører ønsker strengere regelverk

Publiseringsdato: 24. november, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Eiendomsbransjen ønsker å være med i klimakampen, men etterlyser myndighetenes deltakelse. En ny rapport fra Bellona og Siemens peker på fire hovedutfordringer for å øke energieffektivisering.

Lovverk, finansiering, organisering og for svake støtteordninger er fire hovedutfordringer for å utløse mer energieffektivisering i bygninger. Det viser en barrierestudie gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Bellona og Siemens.

– Det bør være såre enkelt for regjeringen å gjøre som bygningsaktørene ønsker her. De kan starte med å følge Danmark, og skjerpe energikravene til bygg med 25 prosent hvert femte år fram til 2020, sier Frederic Hauge, leder i Miljøstiftelsen Bellona.

Fire virkemidler

Bellona foreslår fire virkemidler for å få i gang energieffektivisering:

  • Skjerpe teknisk byggforskrift (TEK) med 25 prosent hvert 5. år, slik som Danmark gjør.
  • Minimum tredoble budsjettet til Energimerket, slik at dette løftes til klimatiltak.
  • Innføre Performace Contracting slik at finaniseringsbarrierer blir brutt.
  • Innføre rettighetsbasert støtte. Utrede hvite sertifikat.

– Myndighetene har nå en gylden mulighet til å følge eiendomsaktørenes ønske, og hjelpe dem i å være med i klimakampen. Den sjansen bør de gripe, sier Ane T. Brunvoll, leder for energiavdelingen i Bellona.

Bygninger er klimaverstinger

Det internasjonale energibyråets (IEA) siste prognose anslår at energieffektivisering utgjør 54 prosent av tiltakene som må gjennomføres for å stabilisere den globale temperaturøkningen til to grader innen 2030.

Internasjonalt trekkes nå bygninger frem som en klimaversting med et enormt potensial for energieffektivisering. I Norge står bygninger for hele 40 prosent av energiforbruket. Myndighetene har solide miljøambisjoner, men tillater at det sløses med store energimengder når forbruket kan reduseres betraktelig med tilgjengelig og lønnsom teknologi.

13 Altakraftverk

Med energieffektivisering i bygninger kan man spare energi tilsvarende 13 Altakraftverk.

– Bellona og Siemens påviste gjennom fjorårets Energieffektiviseringsrapport at Norge kan frigjøre ti prosent av energiforbruket i bygninger. Den ferske barrierestudien viser at dette potensialet kan utløses med forholdsvis få myndighetstiltak, og teknologien er allerede tilgjengelig, sier Per Otto Dyb, adm. direktør i Siemens AS.

For liberalt regelverk

76 prosent av statlige og private eiendomsaktører, som deltar i undersøkelsen, melder om et potensial for energieffektivisering i byggmassen som de forvalter. Hele 88 prosent av kommunale aktører melder om et potensial for energieffektivisering.

Dagens regelverk er alt for liberalt for å kunne fange opp potensialet i bygningsmassen, det mener 68 av statlige og private eiendomsaktører, og 60 prosent av kommunale eiendomsaktører.

En kraftig innskjerpelse av kravene til energibruk og en forbedring av det offentlige støtteapparatet er viktige virkemidler for å utløse det svært lønnsomme potensialet på ti prosent av energibruken i bygningsmassen.

Spesielt kommuner har problemer med å finansiere investeringer i energieffektivisering. 86 prosent av kommunerepresentantene svarer i undersøkelsen at størrelsen på investeringsbudsjettene hindrer investeringer.

Kontaktperson i denne saken:
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67