Nyheter

Solheim vil ha mer effektiv energibruk

(Foto: Bo Mathisen)

Publiseringsdato: 27. februar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Miljøvernminister Erik Solheim vil ha mer samarbeid mellom departementene for å energieffektivisere Norge. Det kom frem under et møte Bellona hadde med Solheim denne uken.

I dag faller energieffektivisering mellom mange departementer. Det vil Solheim gjøre noe med:

– Noe av dette ligger under Olje- og energidepartementet (OED)og noe av det ligger under Kommunal- og regionaldepartementet,(KRD), så vi må få i gang en større prosess som inkluderer dem. Da prøver vi å få til et større møte med KRD, OED og byggenæringen for å se hva vi kan gjøre. Jeg kontakter de andre departementene umiddelbart, sa Solheim ifølge Teknisk Ukeblad.

Dette er Bellona veldig fornøyd med:

– Det er viktig at Miljøverndepartementet tar et koordineringsansvar for energieffektivisering. For eksempel så ligger byggenæringen under flere forskjellige departementer, og da er det viktig at virkemidlene samkjøres, sier Ane T. Bruvoll i Bellona.

Bellona og Siemens møtte miljøvernministeren for å legge frem to rapporter de har utarbeidet sammen om energieffektivisering. Den ene rapporten viser at det er mulig å frigjøre om lag 20 prosent av strømforbruket i Norge.

Den andre peker på fire viktige barrierer for at mer energieffektivisering gjennomføres.