Nyheter

– Arkitektene må ta et oppgjør med seg selv

(Illustrasjon: HAV Eiendomsutvikling)

Publiseringsdato: 25. mars, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Arkitektene kan ikke ha skjønt alvoret i klimautfordringen er, mener Bellona. De aller fleste konkurransebidragene for å få bygge nytt bibliotek i Bjørvika er glasshus med høyt energiforbruk.

– Arkitektene kan ikke ha skjønt hvilken enorm utfordring vi står overfor. Nå må de ta et oppgjør med seg selv, sier Ane Brunvoll, leder for Bellonas klima- og energiavdeling.

Arkitekter fra hele verden har levert sine forslag til hvordan et nytt Deichmanske hovedbibliotek kan se ut.

Kritisk

Brunvoll er kritisk til at svært mange av konkurransebidragene gjør utstrakt bruk av glassfasader som skaper et stort energibehov både til oppvarming om vinteren og nedkjøling om sommeren..

– Bjørvika skulle være et ”europeisk foregangsområde for stasjonære energiløsninger”, og ”nasjonalt demonstrasjonsprosjekt for alternativ energiproduksjon og –bruk”. Planen har vært ambisiøse, og da er det ekstra skuffende og se at nesten alle konkurransebidragene, spesielt for å bygge nytt bibliotek, i hovedsak benytter seg av glass, sier hun.

Toner ned målet

– Selv den beste glassveggen du kan skaffe i dag er ti ganger dårligere i forhold til varmetap enn en godt isolert vegg, sier arkitekt Harald Røstvik til NRK P2s Kulturnytt.

I Plan og designkonkurransens konkurransegrunnlag står det at Bjørvika skal være et ”foregangsområde for miljø og bærekraftig utvikling, med særlig fokus på klimavennlige energikilder, energieffektiv bygningsmasse og miljøbevisst materialbruk”.

Stort potensial

– Bygningsmassen står for 40 prosent av vårt samlede energiforbruk. Med noen enkle grep kan dette forbruker halveres. Det vil være et svært viktig klimatiltak, og det er viktig at offentlig bygg går foran med et godt eksempel, sier Brunvoll.

For to år siden la Bellona sammen med Siemens fram en rapport som viser at moderne storbyer kan halvere sitt energiforbruk ved hjelp av moderne teknologi.

Se selv

Ved å klikke på denne linken kan du selv se nærmere på noen av de mange glassbyggene arkitektene vil at skal huse det nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.