Nyheter

– Fryktelig pinlig for regjeringen

Ane T. Brunvoll er fagansvarlig for fornybar energi og energieffektivisering i Miljøstiftelsen Bellona.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 14. mai, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Norge er dømt av EFTA-domstolen for ikke å ha innført EUs bygningsdirektiv. Bellona mener det er fryktelig pinlig for regjeringen.

I går falt dommen mot Norge etter at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) satte i gang en sak i november i fjor. Dommen slår fast at Norge har brutt EØS-avtalen.

– Dette er fryktelig pinlig for regjeringen. Dersom direktivet hadde blitt innført i tide ville det i dag ha vært lettere for folk å ta miljøhensyn når de skal bygge, kjøpe eller leie bolig, sier Ane Brunvoll, avdelingsleder for energi og klima i Bellona.

Somling fra Norge

Direktivet skal bidra til økt energieffektivitet i bygninger. Dette skal skje gjennom en felles måte å regne ut bygningers energibruk, energikrav til nye og eksisterende bygninger som renoveres, energimerking av nye og eksisterende bygninger med synlige merker for offentlige bygninger og regelmessige inspeksjoner av klima og fyringsanlegg.

EU parlamentet vedtok allerede i 2002 at direktivet skulle innføres senest 4. januar 2006. I Norge vil dette først skje fra 1. januar 2010.

– Den eneste akseptable grunnen til at vi er fire år forsinket med å innføre dette direktivet må være at det kommer en veldig god ordning som blir et reelt klimatiltak, sier Brunvoll, og fortsetter:

– For å få til det forventer vi at regjeringen nå legger tilstrekkelig med midler på bordet slik at dette ikke bare blir et informasjonstiltak.

Storforbruker av energi

Bakgrunnen for direktivet er at bygningsmassen står for om lag 40 prosent av det totale energiforbruket i EU. Dette gjelder også for Norge, hvor private husholdninger er den største forbrukeren av energi.

Ved å frigjøre energi er det mulig å erstatte fossilt energibruk som fører til klimagassutslipp. Energieffektivisering er derfor et svært viktig klimatiltak. Ifølge det internasjonale energibyrået vil energieffektivisering stå for over 50 prosent av utslippskuttene på verdensbasis.

– Dersom regjeringen klarer å gjøre den norske merkeordningen til den beste i Europeisk sammenheng, vil den fire år lange forsinkelsen forhåpentligvis havne i skyggen, sier Brunvoll.

20 prosent mer effektiv

I Bellonas klimaplan som nylig ble lagt frem foreslår Bellona at det settes et eget energieffektiviseringsmål for private og offentlige bygg. Rapporten viser at energiforbruket her kan effektiviseres med 20 prosent fra dagens nivå innen 2020.