Nyheter

Regjeringskvartalet viser ikke vei

Ane T. Brunvoll er fagansvarlig for fornybar energi og energieffektivisering i Miljøstiftelsen Bellona.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 13. august, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

- Politikerne snakker om hvor viktig det er å gjøre bygg mer energieffektive, men går ikke selv foran som et godt eksempel med regjeringskvartalet, sier Ane Brunvoll i Bellona.

Denne uka er det byggestart for regjeringsbygg nummer 6 (R6), men det er ennå ikke avklart hvilke mål bygget skal ha for energibruk.

Prosjektet inkluderer et nybygg og restaurering og ombygging av to andre bygg, med til sammen et totalt brutto bygningsareal på cirka 21 500 m2.

Har fulgt prosessen 

 

Bellona har fulgt med på prosessen helt siden det først ble snakk om et nytt regjeringsbygg i 2006, og Ane Brunvoll, leder for Bellonas klima- og energiavdeling, har regnet ut at R6 vil få energimerke C og bare akkurat holde seg innenfor kravet i loven når energimerkeordningen trer i kraft.

– Jeg synes det er trist at Regjeringen lar denne sjansen gå fra seg og at de ikke har større ambisjoner.

– De burde gå foran med et godt eksempel og vise at det er mulig å bygge energieffektive hus, sier Brunvoll.

Pålagt å strekke seg lenger

I EUs energitjenestedirektiv anbefales det at regjeringene går foran og statuerer et eksempel.

– EU planlegger også at alle bygg skal være plussenergihus fra 2019. Alle bygg som bygges i EU-landene etter 31. desember 2018, må produsere like mye energi som de bruker. Det kan virke som det er langt frem i tid, men det er det absolutt ikke, sier Brunvoll.

Hun mener regjeringen i det minste burde kreve at nybygget blir bygg med energimerke A.

Bellona flytter inn i signalbygg

Bellona flytter inn i det som blir et signalbygg innen energibruk i oktober 2010. Bygget er en del av Vulkan-prosjektet på Grünerløkka, som vil romme boliger, næringsbygg og kontorer.

bodytextimage_01-Bellonahuset-AP_sett-fra-ost_Parken.jpg Credit: Bellona

– Det blir ytterligere pinlig med tanke på at det er Miljøverndepartementet som flytter inn.

– Dersom regjeringen mener noe med sine uttalelser om nødvendigheten av å iverksette omfattende tiltak for å motvirke den globale klimakrisen, har de muligheten til å vise det nå. I motsatt fall har vi forståelse for at folk mister troen på at krisen er reell, sier Helland-Hansen.