Nyheter

Trondheim blir Smart City

Illustration: Trondheim Smart City

Publiseringsdato: 1. september, 2009

Skrevet av: Ola Innset

I samarbeid med Bellona og Siemens skal Trondheim by kutte sitt energiforbruk med 20 prosent, uten at noen trenger å endre levestandard. –Dette blir et foregangsprosjekt, sier Ane Brunvoll i Bellona.

– De store byene i verden dekker kun 0,4 prosent av jordens overflate, men står for 80 prosent av de globale klimautslippene. Derfor er det i byene man finner det største potensialet for å effektivisere energibruken, sier Ane Brunvoll, leder for energiavdelingen i Bellona.

Skal bli forbilde

Energieffektiviseringsrapporten for Trondheim Smart City er under utarbeidelse og vil vise hvordan Trondheim kan redusere sitt energiforbruk gjennom smart energibruk. Tanken er at det skal etableres flere SmartCities over hele kloden etter mønster av det som nå skjer i Trondheim.

I Trondheim skal det fokuseres på fem hovedområder: Bygninger, industrivirksomhet, produksjon og distribusjon av strøm, mobilitet og gatebelysning. En viktig del av prosjektet er nettsiden trondheimsmartcity.no, der vanlige husholdninger og bedrifter kan registrere seg og få råd om hvordan de kan bruke energien smartere.

Gode nyheter

– Ved å ta i bruk teknologi som allerede finnes, kan en by som Trondheim spare så mye som 20 prosent av energiforbruket, uten at noen trenger å endre i levestandard. Vi kommer faktisk ikke til å merke det i det hele tatt, annet enn på en lavere strømregning, sier Otto Frøseth, divisjondirektør i Siemens og plassjef i Trondheim.

– Dette er gode nyheter for kommunen, for industrien og huseierne, og ikke minst for miljøet, men det krever at alle i byen gjør en innsats, sier han.

Handler om å engasjere

– Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med Siemens og Bellona om dette prosjektet. I løpet av de neste to til tre årene er målsetningen å ta ut en betydelig del av det energisparingspotensialet vi har kartlagt i Energieffektiviseringsrapporten for Trondheim SmartCity, sier ordører i Trondheim, Rita Ottervik.

– Det forutsetter at både kommunen, innbyggerne og næringslivet gjør sitt. Derfor handler dette prosjektet om å engasjere innbyggere og bedrifter i Trondheim til å delta og gjøre sitt for å redusere energiforbruket, sier hun.