Nyheter

Hvite sertifikater kan gi 20 prosent økt energieffektivisering

Publiseringsdato: 11. februar, 2010

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Norge kan ta igjen Europa på energieffektivisering ved å innføre hvite sertifikater. Det viser en fersk rapport utarbeidet av Bellona og Norsk Teknologi. – Vi anbefaler at hvite sertifikater innføres i Norge, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Rapporten ”Hvite sertifikater og energispareforpliktelser” viser at innføring av hvite sertifikater har vært vellykket i en rekke europeiske land, og at denne markedsmekanismen er et enkelt og forutsigbart system for å sikre energieffektivisering. Flere av landene har overoppfylt sine mål ved bruk av denne markedsmekanismen.

– Vi anbefaler at hvite sertifikater innføres i Norge, og at myndighetene setter seg et mål om minst 20 prosent energieffektivisering innen 2020, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Mens EU har et mål om 20 prosent økt energieffektivisering innen 2020, har Norge ikke tallfestet sin ambisjon på dette området.

– Norges energi- og klimautfordringer og de gode mulighetene for energieffektivisering gjør hvite sertifikater til et velegnet, målrettet og kostnadseffektivt virkemiddel, sier Tore Strandskog, direktør i Norsk Teknologi.

Lavt norsk fokus på energieffektivisering

Systemet er innført i flere land i EU, og flere står for tur. Rapporten som legges frem, viser at erfaringene er positive. Her i Norge sliter vi med å finne et verktøy som kan utløse energieffektiviseringstiltak som monner.

Neste uke offentliggjør Klima- og forurensningsdirektoratet ”Klimakur”, med forslag til å redusere Norges klimagassutslipp.

– Den norske regjeringen har aldri hatt særlig fokus på energieffektivisering, og vi har ingen forventninger til at Klimakur har hovedfokus her, sier Holm, og tror rapporten fra Bellona og Norsk Teknologi blir et viktig supplement til Klimakur.

Kan brukes i flere sektorer

Hvite sertifikater skal stimulere til mer effektiv sluttbruk av energi, i motsetning til Grønne sertifikater, som skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Hvite sertifikater fungerer ved at enkelte markedsaktører forpliktes til å gjennomføre eller finansiere energisparetiltak, slik at en samlet målsetting om redusert energibruk oppnås.

De fleste systemene i Europa er rettet mot bygningsmassen, men rapporten viser at hvite sertifikater kan brukes innen flere sektorer.

– Vi foreslår at myndighetene nå legger til rette for at tiltak for økt energieffektivisering iverksettes også i Norge. Med erfaringene fra Europa er det god grunn til å tro at hvite sertifikater vil være et virkemiddel som utløser slike tiltak, sier Tore Strandskog.