Nyheter

Mener fremtiden vil favorisere energieffektivitet

Fra venstre: Knut Helland-Hansen (Bellona), Heikki Holmås (SV), Nils Kristian Nakstad (Enova) og Peter Groth.
(Foto: Ruth Astrid Sæter/Bellona)

Publiseringsdato: 25. mai, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– De aller, aller fleste er nå enige om at energi vil bli langt dyrere. Da er det fornuftig å bygge så energieffektivt som Bellonahuset vil bli, sier direktør i eiendomsutviklingsselskapet Aspelin Ramm Peter Groth.

– Å få verden til å leve energieffektivt er den eneste måten å løse klimaproblemet på. Over halvparten av det som må gjøres for å kutte klimagassutslipp frem til 2050, må gjøres gjennom energieffektivisering, sa Peter Groth under diskusjonen om Bellonhuset på Bellonas årskonferanse.

Det nye Bellonahuset, som skal stå ferdig til innflytting til høsten, vil bli et av landets aller mest energieffektive næringsbygg.

Krever ny støtteordning

Bellona-rådgiver Knut Helland-Hansen mener de største oppgavene i energibruk nå ligger i bygninger som allerede er i bruk.

– En god del har blitt gjort for å unngå sløsing i nye bygg. Nå er den store bøygen er den allerede eksisterende bygningsmassen.

Han mener støtteordningene ikke er klare, enkle og forutsigbare nok.

– Oslo kommune har en rettighetsbasert støtteordning for enøk-tiltak. Det betyr at alle som gjennomfører et gitt tiltak, har rett på støtte. Det bør komme en ordning etter samme modell for hele landet, sa Helland-Hansen.

Staten henger etter

Peter Groth kunne fortelle at han ikke er fornøyd med det offentlige innsats for å få en mer energieffektiv bygningsmasse.

– Jeg savner at det offentlige kommer etter. Regjeringen bygger nå et nytt bygg i energiklasse C (det nye Bellonahuset vil havne i klasse A, journ.anm), og Statoil bygger også et i c-kategorien. Dette er en skam.

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) er enig.

– Her har vi rett og slett sovet i timen, og vi har en jobb å gjøre for å få staten til å gå i front.

Bellona-rådgiver Knut Helland-Hansen serverte Holmås og regjeringen følgende anbefaling:

–I Danmark må det offentlige, når leiekontrakter skal inngås, gjøre det i bygg som har energibruksstandarder som er høyere enn de eksisterende forskriftene. Her burde vi i Norge helt klart følge våre naboers eksempel, sa han.

Vil ha passivhusstandard

Holmås mener det viktigste som kan gjøres for å få bygningsmassen til å bruke energien mer effektivt, er å sette strenge krav til energibruk og miljø i nye bygg.

– Disse kravene må bli stadig strengere, og vi har en målsetting om å ha passivhusstandard på plass innen 2020, sa han.