Norge får miljøstandard for bygg

ingressimage_knuthoyde-Small.JPG Photo: Foto: Ola Innset/Bellona

Den nystiftede organisasjonen Norwegian Green Building Council skal forvalte miljøklassifiseringssystemet BREEAM her til lands. Systemet gir bygninger karakter ut fra hvor miljøvennlige de er når det gjelder energibruk, avfallshåndtering, nærhet til miljøvennlige transportløsninger, arealplanlegging, helse og komfort, vannforsyning og miljøbelastning i byggeprosess.

– Gir viktig informasjon

– Bygninger kan være mer eller mindre miljøbelastende på mange ulike måter, og når en vurderer et hus etter BREEAM-standarden, blir alle de viktige miljøaspektene tatt med, forklarer Bellona-rådgiver Knut Helland-Hansen.

– Dermed kan miljøbevisste leietakere få sikker kunnskap om bygningen de leier i, eller vurderer å flytte inn i, sier han.

BREEAM kommer opprinnelig fra Storbritannia, men har blitt tatt i bruk i mange land, og er ett av to dominerende klassifiseringssystemer på verdensbasis. Som partner i Norwegian Green Building Council, som nå har fått rettighetene til å forvalte og tilpasse BREEAM-standarden i Norge, er Bellona med på prosjektet.

Press fra kommersielle aktører

En av grunnene til at slike standarder blir mer og mer brukt, er at stadig flere selskaper etterspør miljøinformasjon om lokalene der de vurderer å flytte inn.

– I flere land ser vi nå at store aktører krever at kontorbygningene deres er miljøklassifisert, for eksempel ut ifra BREEAM-standarden, sier Helland-Hansen.

Fra 1. juli ble det i Norge påbudt at alle bygninger som skal leies ut, må ha et såkalt energimerke. Dette energimerket og BREEAM-systemet har likheter i og med at de begge klassifiserer bygninger med utgangspunkt i hvor energieffektive de er. Forskjellen er at BREEAM omfavner flere måter bygninger kan belaste miljøet på, og at det er frivillig å bruke.