Nyheter

– Gledelige signaler fra Navarsete

Foto: Martin Hviid Nielsen

Publiseringsdato: 23. mai, 2011

Liv Signe Navarsete vil vurdere å gi skattefradrag for energieffektive tiltak i eksisterende bygg. Bellona er positive til kommunalministerens ønske.

Navarsetets forslag, som ble presentert i VG i forrige uke, innebærer at huseiere som får utført energieffektiviseringstiltak av håndverkere, kan få skattefradrag for deler av arbeidet. Dette kan være utskifting av vinduer, installering av mer effektive oppvarmingssystemer og lignende.

– I byggsektoren er det summen av mange små tiltak som er viktig, sier Nereng.

– Nå mangler vi virkemidler for å få utløst energieffektiviseringspotensialet i husholdninger og små bygg fordi Enova ikke er rigget inn mot dette. Skattefradrag kan være nettopp det virkemiddelet vi trenger fram mot et markedsbasert system som energispareforpliktelser, også kjent som hvite sertifikater.

Nyttig sideeffekt

Erfaringer fra Sverige, der man får skattefradrag for all form for renovering og ombygging, viser at skattefradraget gir en nedgang i svart arbeid, og at de manglende inntektene over skatteseddelen mer enn utjevnes av økte inntekter til staten som følge av arbeidsgiveragvift, inntektsskatt og moms.

Navarsete foreslår at virkemiddelet kun skal gjelde oppussing som fører til energieffektivisering. Ved bare å gi fradrag for tiltak som fører til energieffektivisering kan håndverkerfirmaer få en nødvendig dytt for både å bli dyktige på energieffektiviseringstjenester, og dessuten være mer offensiv tilbyder av disse overfor kundene. Dette ville vært en svært bra sideeffekt, mener Nereng.

Flere gode alternativer

Bellona kommer til å følge politikerne nøye på dette temaet fremover. Fram mot årsskiftet legges de overordnede føringene for Enovas arbeid de neste fire årene.

– Regjeringen må sørge for at det etableres et fungerende virkemiddel som er innrettet mot eksisterende husholdniger og næringsbygg. Enten det er skattefradrag eller en sjablongmessig tilskuddsordning fra Enova, så er tiden definitivt moden, avslutter Nereng.