Nyheter

Frykter at Ola Borten Moe kutter i klimatiltak

Publiseringsdato: 26. september, 2011

Enova er ment å "fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge". Bellona og 25 andre samfunnsaktører krever at Enova får mer og bedre armslag i statsbudsjettet for 2012. Kravene er fremsatt i et opprop til sentrale politikere.

Oppropet understreker behovet for å ØKE bevilgningene til Enova, ikke redusere dem.

– Vi mener det ville være ekstremt uheldig å redusere bevilgningene til Enova  i en tid hvor klimaendringene manifisterer seg med stadig større tydelighet, sier Guro Nereng, fagrådgiver i Bellona. – Soria Moria II- erklæringen kalte Enova  “vårt viktigste verktøy for å støtte fornybar energi og energieffektivisering.”

Stygge rykter

Ryktet om at ettøringen som alle har betalt ekstra på strømregningen gjennom en årrekke skal fjernes i neste statsbudsjett, har versert i lengre tid.  Inntektene fra ørepåslaget har gått til å finansiere utbygging av fornybar energi og energieffektivisering gjennom Enova, og utgjorde i 2010 og 2011 omlag 40 prosent av Enovas bevilgning.

– Enova har flust av oppgaver å ta tak i, særlig hvis foretaket brukes som klimaverktøy. Nå er det på tide at husholdningene får nyte godt av Enovas støtteordninger. Det kan gjøres ved at Enova får i oppgave å fordele storstilt støtte til energieffektiviserende tiltak i eksisterende bygg.  Det vil også komme klimaet til gode, understreker Nereng.

Smart å effektivisere

Storstilt satsing på effektivisering vil redusere energiregningen til husholdningene og vil kunne bidra til å fase ut fossil energibruk i bygninger, i transportsektoren og på norsk sokkel.

I oppropet foreslår avsenderne også at Enovas mandat må vris sterkere mot utfasing av fossile energikilder og mot satsing på ny teknologi.

Oppropet er sendt til 100 politikere eller grupper av politikere, nærmere bestemt:

  • Medlemmer av Finanskomiteen, Energi og miljøkomiteen, Kommunal og forvaltningskomiteen og  Næringskomiteen på Stortinget,
  • alle partienes stortingsgrupper,
  • alle statssekretærer i Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet,
  • lederne i alle ungdomspartiene.

Disse aktørene står bak oppropet:

Bellona

ABK AS

Architectopia

Aspelin Ramm

Borregaard

BKK

Entra Eiendom as

FREVAR KF

GK Norge AS

Grønn Byggallianse

Hjellnes Consult as

KLP Eiendom

Natur og Ungdom

Norges Naturvernforbund

Norsk Eiendom

Norsk Solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Norsk Teknologi

Norwegian Green Building Council

Powerhouse-alliansen

Schneider Electric

Siemens AS

SGP Varmeteknikk

WWF Norge

Østfoldforskning

Pressekontakter i Bellona:

Guro Nereng, tlf:  41624426, e-post: guro@bellona.no

Håvard Lundberg, tlf: 95793255, e-post: havard@bellona.no