Nyheter

Banebrytende verktøy for miljøklassifisering av bygg

Foto: Knut Bry

Publiseringsdato: 24. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

BREEAM-NOR er den norske versjonen av et internasjonalt verktøy for miljøklassifisering av bygg. – Sertifiseringsordningen kan bidra til å løfte frem spydspissene, og dra med seg sinkene, mener Guro Nereng i Bellona.

Bak BREEAM-NOR står en bred koalisjon av bygge- og eiendomsaktører, som selv har tatt initiativet til å innføre den internasjonalt anerkjente sertifiseringsordningen – i tilpasset norsk drakt.

Forvalter av ordningen er Norwegian Green Building Council (NGBC), en medlemsstyrt forening som samler hele verdikjeden innen bygg og eiendom – fra det brede lag av bygge- og eiendomsbransjen, via leietagere og brukere, til offentlige premissleverandører i kommunene. 

– I Norge har vi fra før en ordning for energiklassifisering av bygg. BREEAM-NOR bygger på den offentlige ordningen for energimerking, men tar for seg et mer omfattende sett miljøkriterier og favner hele byggets livssyklus, forklarer Guro Nereng, rådgiver for energieffektivisering i Bellona.

Hever listen

Sertifiseringsordningen er uavhengig, og tilbyr sertifikater på fem  nivåer – der selv det laveste nivået går utover de norske byggeforskriftenes minimumskrav.

Ett av Bellonas krav til bygge- og eiendomsbransjen, er nettopp at de tar lederskap og ikke bare passivt forholder seg til det som i praksis er minstekrav for hvor ”dårlig” man får lov å bygge.

– Når hele verdikjeden nå stiller seg bak en ordning som bidrar til å heve listen høyere enn det myndighetene har fastsatt, viser det en ambisjon om å bidra aktivt til miljøløsninger for egen maskin. At bransjen ikke bare dilter etter, etter hvert som kravene skjerpes, men ønsker å være en drivkraft, mener Nereng.

Enklere å være kunde

Med den nye sertifiseringsordningen, som ble lansert forrige uke, vil det bli lettere å etterspørre miljøbygg. BREEAM-skalaen systematiserer og vekter en rekke miljøfaktorer – fra energiforbruk, til materialvalg og beliggenhet.

– Som leietaker eller kjøper trenger man ikke lenger sette opp et komplekst sett egne miljøkriterier, men simpelthen etterspørre et bygg i en ambisiøs BREEAM-kategori. Det er den største praktiske fordelen med sertifiseringsordningen, mener Nereng.

Konkurransefortrinn

I et større perspektiv, tror Bellonarådgiveren at sertifiseringsordningen kan bidra til større etterspørsel etter miljøriktige bygg, og dermed gjøre sertifisering høyt på skalaen til et konkurransefortrinn.

– Dette kan være starten på en god sirkel: BREEAM-NOR vil bidra til å synliggjøre hva et miljøbygg er og hvem som tilbyr dem. Det vil igjen bevisstgjøre flere om at det er mulig å etterspørre miljøbygg. Og når flere etterspør, vil flere se det som et konkurransefortrinn å tilby sertifiserte bygg, mener Nereng.

Sertifiseringsordningen vil også gjøre det enklere å bake inn miljøaspektet i leieavtaler, slik at investeringene blir fordelt jevnt aktørene imellom.

– Det er vanskeligere å bygge nye miljøbygg eller konvertere gamle bygg til høyere miljøstandard, dersom de som bygger eller eier blir sittende med hele regningen, mener Nereng.

Hun understreker at leietagere også har et ansvar:

– Miljøbevisste aktører bør verdsette gode bygg i form av villighet til å betale høyere husleie.

Flere bygg kjemper nå om å bli det første som sertifiseres etter den nye ordningen i Norge.

Lettere for vaktbikkja

For Bellona gjør sertifiseringsordningen det lettere å holde bygge- og eiendomsbransjen i ørene. 

– Vi kan lettere identifisere hvilke ambisjoner aktørene har og utfordre og pushe bransjen i riktig retning. Ikke minst offentlige aktører, som vi mener må gå i bresjen. Jeg håper for eksempel at kommunene vil benytte seg av dette verktøyet, sier Nereng.

 

Pressekontakt:

Guro Nereng, rådgiver for energieffektivisering, 41 62 44 26 eller guro@bellona.no