Nyheter

Bellona og Energigjenvinningsetaten i Oslo inngår samarbeid

Olaf Brastad, styreleder i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 29. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Miljøstiftelsen Bellona og EGE har signert en treårig samarbeidsavtale. – Avfall er ressurser på avveie. Denne avtalen blir en viktig del av arbeidet for å samle inn, foredle og utnytte disse ressursene, sier Bellonas Olav Brastad.

EGE og Bellona styrker nå sitt samarbeid. Gjennom flere år har de vært i dialog om utviklingen av det kretsløpsbaserte avfallssystemet i Oslo kommune og EGEs investeringer i anlegg for sortering, biologisk behandling og energigjenvinning.

Den nye, treårige avtalen har som utgangspunkt å bygge videre på denne dialogen.

Seniorrådgiver for avfall og industri i Bellona, Olaf Brastad, understreker Bellonas mangeårige politikk om at avfall er ressurser på avveie.

– Utnyttelse av avfallsressursene må optimaliseres samtidig som miljøgifter må fjernes fra kretsløpet. Sammen med EGE og andre sentrale aktører innen bransjen skal virkemidler i avfallspolitikken synliggjøres og utvikles.

Brastad mener EGE og andre aktører har en helt sentral rolle i kampen for å utnytte jordas rikdommer bedre.

– Avfallet endrer seg og blir mer komplekst, og jakten på ressursene i avfallet vil gjøre avfallsbransjen til en ressursforedler.

Administrerende direktør i EGE, Helge Heier, gleder seg også over samarbeidet:

– Bellona innehar mye erfaring og kompetanse innen avfallshåndtering og gjenvinning, og har lenge vært en fagressurs for oss i vårt miljøarbeid. Bellona har opparbeidet seg høy kompetanse og troverdighet både nasjonalt og internasjonalt. Vi er glade for å ha knyttet oss enda tettere til Bellona gjennom samarbeidsavtalen, og ser fram til et spennende samarbeid.

Kontaktpersoner for pressen:
Olaf Brastad, seniorrådgiver i Bellona:97680324, olaf@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver i Bellona:48103464, andreas@bellona.no
Jannicke Gerner Bjerkås, kommunikasjonssjef EGE, jannicke.gernerbjerkas@ege.oslo.kommune.no