Nyheter

Stinn brakke på Bellonas Byggforum

Publiseringsdato: 27. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Nærmere 50 representanter fra byggebransjen hadde møtt fram da stortingsmeldingen om bygningspolitikk ble diskutert på Bellonahuset i går. Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken fikk skryt for den åpne prosessen, men blandede tilbakemeldinger på innholdet i meldingen.

– Bellonas byggforum er en viktig arena for alle med interesse for bygningspolitikk og energibruk, og mange viktige aktører fra bransje og politikk deltar. Mange fremhevet at de er fornøyde med at byggmeldingen faktisk er kommet, og dessuten at arbeidet har foregått på en åpen måte fra kommunal- og regionaldepartementets side.

Det sier Guro Nereng, fagrådgiver i Bellona.

– Må fornye støtteordninger

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken var selv til stede på forumet for å presentere byggmeldingen.

Han understreket at den på ingen måte er noen sluttstrek, men er en viktig milepæl i et langvarig og langsiktig arbeid. Mange elementer i meldingen må tas videre og utredes, og bransjen og miljøbevegelsen blir invitert til å gi sine innspill.

Et av Bellonas krav fremover blir at Enovas støtteordninger må fornyes.

– I det tverrpolitiske klimaforliket slås det fast at regjeringen skal legge frem forslag til virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering  i husholdningene. I byggemeldingen, som kom noen uker senere, signaliserer regjeringen at Enova er det eneste virkemiddelet de ønsker overfor denne sektoren. Vi mener den logiske konsekvensen av disse to politiske føringene er at Enovas støtteordning må endres på flere punkter:

– Mange flere typer energisparetiltak i husholdningene må få støtte, og hjelpen må bli mer forutsigbar: Et gitt tiltak, for eksempel god etterisolering av hus, må gi rett til en viss pengesum, sier Nereng, og understreker at også energisparebevis og skattefradrag for sparetiltak er gode virkemidler som kunne vært vurdert.

bodytextimage_web_sandbakken_hoyde.jpg Photo: Foto: Ruth Lothe/Bellona

Viktige forhandlinger

Hun forteller at det fra flere av forumdeltakerne ble påpekt at både klima- og byggemeldingen er noe vage når det gjelder nettopp hvordan den eksisterende bygningsmassen skal bruke energien smartere.

Bellona-rådgiveren påpeker at det for tiden pågår viktige prosesser på dette området:

– I disse dager forhandles det om en ny avtale mellom Enova og regjeringen. Den skal vare i fire nye år. Muligheten til å gjøre de viktige grepene med Enovas støtteordninger er her nå, og må gripes.

I både klimaforliket og byggemeldingen fremgår det at det skal settes en målsetning for energieffektivisering. På hvilken form denne blir, er imidlertid ikke bestemt ennå.

– Vi i Bellona mener målsetningen må tallfestes helt konkret, slik at det blir et mål som man faktisk kan styre mot, sier Nereng.