Nyheter

Ny energirekord for kontorbygg

Bellonas Guro Nereng kunne dele ut en kasse Bellona-vin til Jon Valen-Sendstad og John-Erik Karlsen i GK.
Foto: GK

Publiseringsdato: 24. august, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Når Miljøhuset GK åpner i dag, overtar det tittelen «Norges mest energieffektive kontorbygg» fra Bellonahuset. – Det er ikke ofte vi liker å bli slått, men vi jubler når noen skaper nye miljøløsninger, sier Bellonas Guro Nereng.

– Vi håper vi må gi fra oss denne rekorden raskt, og vi lover en hel kasse Bellona-vin til den første som klarer det, var utfordringen fra Bellona da miljøstiftelsens nye lokaler ble åpnet i februar 2011.

I dag har energirådgiver Guro Nereng gleden av å overrekke premien til entreprenørselskapet GK, som åpner sitt nye miljøhus på Ryen i Oslo.

– GK har tenkt innovativt, kommet fram til kostnadseffektive løsninger samtidig som Miljøhuset har blitt et spennende bygg, sier hun.

Innovative løsninger

Hun er spesielt glad for at eierne av det nye rekordbygget har valgt flere løsninger som skiller seg fra Bellonahusets:

– Det er bra å velge andre løsninger og vise at de fungerer, siden det øker den samlede erfaringen og kunnskapen om ulike løsninger, sier Nereng, og viser til at for eksempel all oppvarming i GKs hus går via ventilasjonsanlegget.

I sommerens debatt om boligpriser har det blitt hevdet at krav til energieffektivitet gir dyre boliger. Bellona mener markedsaktører som GK vil kunne gi viktige bidrag i denne debatten.

– Vi håper at flere kan lære av GK og se at det å bygge miljøvennlig og energieffektivt ofte kan være lønnsomt.

Hvem tar vandrekassa neste gang?

GK utfordrer nå andre til å forsøke å slå deres nye rekord.

– Slik kan premien til rekordholderen bli en vandrekasse med Bellona-vin, sier Nereng.

Ber om ny konkurranse

Da Bellonahuset ble Norges mest energieffektive kontorbygg, var det om å gjøre å være best ut fra beregningene etter energimerkeordningen. Etter disse fikk Bellonahuset godkjent et energiforbruk på 68 kWh per kvadratmeter per år. Tilsvarende tall for Miljøhuset GK er 67 kWh per kvadratmeter per år, og rekorden ble dermed satt med minst mulig margin.

Siden disse tallene er beregninger, gjenstår det å se hvor lavt forbruket faktisk vil bli. Nereng og Bellona vil nå tevle om hvem som klarer å ha den mest effektive energibruken.

– Vi vil gjerne komme tilbake og slå dere, så vi håper dere nå er villige til å inngå i en ny konkurranse, er hennes melding til GK.