Nyheter

Bellona jubler for støtte til industrien

Leder i Bellona Frederic Hauge
Foto: Andreas Mathismoen / Bellona

Publiseringsdato: 12. september, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En konsekvens av EUs klimakvotesystem er høyere kraftpriser. Bellona støtter regjeringens nye ordning som skal gi landbasert industri kompensasjon for økningen.

Regjeringen kunngjorde i går at norsk industri skal kompenseres for de forhøyede kraftprisene som EUs klimakvotesystem fører til.

Formålet med ordningen er å hindre at den kraftkrevende industrien flyttes til land med mer slepphendt klimapolitikk.

Bellona er glad for at ordningen nå er kommet på plass.

– Kvotesystemet er langtfra perfekt, og da må politikerne sørge for tilleggsordninger, slik at vi unngår skadevirkninger i form av industrinedleggelse og karbonlekkasje, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han understreker at det er den landbaserte industrien Norge skal leve av i framtidas lavutslippssamfunn, og at denne industrien allerede i dag har innført mange viktige klimatiltak.