Nyheter

Gjør ingenting for smartere energibruk i studentboliger

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 8. oktober, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Takten for bygging av nye studenthybler står stille – og de som bygges, blir ikke miljøforbilder. Det er skuffende, mener Bellona-rådgiver Guro Nereng.

I den store boligprisdebatten som har rast siste halvåret har det vært ropt på flere studenthybler for å avlaste boligmarkedet.

Både Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og boligpolitisk talsmann i Ap Håkon Haugli har vært ute og sagt at den årlige takten må opp fra 1000 til 2000.

Dagens statsbudsjett viser at det ikke kommer til å skje neste år. Regjeringen slår der fast at tallet nye studentboliger blir 1000 også i 2013.

For det første er Bellona bekymret for at dette fortsatt vil fyre opp under debatten om byggekostnader – der miljøkrav tidvis og uten rimelighet ilegges mye skyld.

– De høye boligprisene skyldes selvfølgelig det store gapet mellom tilbud og etterspørsel, og ikke nødvendige og framtidsrettede krav til energieffektivisering. Vi tror dessverre at konservative aktører i boligbyggebransjen vil fortsette å legge skylden på energikravene, samme hvor urimelig det er.

For det andre er Bellona svært skuffet over at de 1000 nye studentboligene som faktisk kommer, heller ikke vil kunne bli miljøforbilder.

– Det skyldes at regjeringen ikke øker maksgrensen for pris per studentbolig, sier Guro Nereng.

Hun forklarer videre at det i statsbudsjettet blir satt en maksgrense for hvor mye en studenthybel kan koste. I 2013 blir denne like lav som før: I de store byene forblir rammen på 700.000 kroner per enhet.

– Dette gjør det nærmest umulig å bygge virkelig energieffektive studentboliger, sier Bellona-rådgiver Guro Nereng.

Kontaktperson for pressen:

Guro Nereng: 41624426, guro@bellona.no