Nyheter

– Intetsigende svada og tulletall

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 26. november, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Mandag ettermiddag samles byggebransjen, miljøorganisasjoner og politikere for å gjøre opp status to år etter at Regjeringens eget utvalg kom med «Arnstadrapporten». Rapporten var en virkemiddelmeny for energieffektivisering. Regjeringen presenterte fredag forrige uke en «målsetting» for energieffektivisering i bygg.

-Det regjeringen fremstiller som «målsetting» er imidlertid løse floskler om bærekraftige nybygg og at energibruken i bygg «skal være vesentlig lavere i 2040 enn i dag», sier Bellona-rådgiver Guro Nereng.

– Slik intetsigende prosa kan selvsagt ikke brukes som styringsverktøy, men kan bare brukes til én ting: politiske festtaler, sier Nereng.

Bellona mener at all energi som kan frigjøres og brukes smartere er blant de viktigste våpnene vi har i klimakampen.

-Energieffektivisering er smart både for klimaet og for samfunnsøkonomien.  Det er flaut at det er dette Norges regjering tar med oss i bagasjen til FNs klimaforhandlinger som starter i Qatar i dag, sier Nereng.

Tulletall om dagens virkemidler

Olje- Energidepartementet (OED) hevder i sin pressemelding fredag at tiltakene som er på plass i dag vil gi en effekt «på 15 TWh energieffektivisering frem mot 2020», noe som ved første øyekast virker imponerende. Bellona mener imidlertid at regjeringens tallgrunnlag ikke kan stemme.

-OED velger seg en underlig referansebane og tar kreditt for tiltak som allerede er igangsatt. Samtidig virker det som de har tullet med andre forutsetninger. Det er ingen som vil tro på at dette er besparelser som vil oppnås uten flere tiltak, sier Nereng.

Hun trekker særlig frem mangler på juridiske virkemidler som tvinger det offentlige til å gå foran gjennom lover og regler.

-Uansett regnefinurligheter er det helt tydelig at regjeringen er godt fornøyd med dagens virkemidler og at de ikke ser behovet for å supplere med nye, mener Nereng.

-Dette er Bellona ikke enig i. Regjerningen skal ha ros for å varsle innstrammede energikrav i forskriftene slik at nybygg stadig vil bli mer energieffektive, men vi trenger betydelig mer krutt overfor eksisterende bygg, mener Bellona.

Gi oss et konkret, tallfestet mål for 2020
-Hadde regjerningen presentert en reell, konkret målsetting i denne størrelsesordenen, hadde vi vært fornøyd. Da hadde de måttet følge opp med gode virkemidler som virker, sier Nereng.

Bellona mener en ambisiøs og realistisk målsetning ville ført til virkemidler som kunne bidratt til å skape den nødvendige omstillingen i byggebransjen.

-Energieffektivisering er ikke en bryter som kan slås på når regjeringen selv finner det for godt. For det første tar det tid å iverksette tiltak i 2,2 millioner norske husholdninger og over 100 millioner kvadratmeter offentlige og private næringsbygg. For det andre er det nødvendig med kompetansebygging i en større del av byggebransjen, både for å bygge mer energieffektivt, men også for generelt å bedre produktiviteten i bransjen, sier Nereng.

-Det er viktig å komme i gang. Verken bransje eller miljøorganisasjoner kan vente lenger. Dersom det oppnås et momentum som følge av erfaring, utbre­delse og et økende kundegrunnlag tror vi i Bellona at mye energieffektivisering vil rulle og gå av seg selv, sier Nereng, som er oppgitt over manglende politisk forståelse i Olje- og Energidepartementet.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Fagrådgiver Guro Nereng, guro@bellona.no; +47 41 62 44 26