Nyheter

Publikum inviteres til Bellonahuset – hvordan energieffektivisere hjemme?

Bellona

Publiseringsdato: 18. september, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Lørdag 21. september åpner Bellona dørene for Oslo-folket. – Vi har invitert Bymiljøetaten-Enøk til å informere folk om hvordan de kan få støtte til ulike tiltak for å energieffektivisere sine egne hjem, forteller Bellonas byggfaglige rådgiver, Guro Nereng.

Førstkommende lørdag er det duket for Oslo Åpne hus. Bellona tar i den forbindelse i mot publikum for en times miniseminar kl.13 og 15, både for å fortelle historien om Bellonahuset – et av Norges mest energieffektive bygninger, og for å gi tips til hvordan du kan gjøre hjemmet ditt mer energieffektivt.

– Siden Oslo Åpne hus retter seg mot befolkningen ønsket vi å både snakke om Bellonahuset, og å gi folk innblikk i hva de selv kan gjøre for å energieffektivisere hjemme. Derfor har vi invitert Bymiljøetaten-Enøk – de som gir økonomisk støtte til ulike tiltak i Oslo – til å komme, sier Nereng.

Bellonahuset er et forbildebygg innen energieffektivisering og andre miljøaspekter.  Da det sto ferdig i 2010 var det Norges mest energieffektive kontorbygg og ble et referanseprosjekt for andre utbyggere.

– Vi håper folk vil like kombinasjonen av å høre om vårt forbildeprosjekt og bli orientert om hvordan de selv kan gå fram for å gjøre sitt hjem bedre på komfort og energibruk, sier Guro Nereng, Bellonas rådgiver på enegieffektivisering i bygg og foredragsholder under lørdagens arrangement.

Arrangementet er et samarbeid mellom Bellona, FutureBuilt og Bymiljøetaten-Enøk. FutureBuilt innleder miniseminaret.

Praktisk informasjon om arrangementet: http://www.bellona.no/activities/Oslo%20apne%20Hus

FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Bellonahuset er et av FutureBuilts forbildeprosjekter.

Oslo Åpne Hus er gratis og åpent for alle.

Oslo Åpne Hus inngår i Oslo arkitekturtriennale.