Nyheter

Opprop: Statens miljøsatsing ved offentlige innkjøp er i fare

Omsorgsbygg og Oslo kommunes totalrehabilitering av Økern sykehjem er et godt eksempel på hvordan det offentliges innkjøpsmakt kan benyttes til å drive frem utviklingen. Difis avdeling trengs til å spre erfaringene ut til hele kommune-Norge.
Omsorgsbygg og Oslo kommunes totalrehabilitering av Økern sykehjem er et godt eksempel på hvordan det offentliges innkjøpsmakt kan benyttes til å drive frem utviklingen. Difis avdeling trengs til å spre erfaringene ut til hele kommune-Norge.
Omsorgsbygg

Publiseringsdato: 3. juni, 2014

Bellona står sammen med 28 aktører fra næringsliv og miljøorganisasjoner bak et opprop om at Difis miljøavdeling må bevares gjennom revidert nasjonalt budsjett. Det er p.t. statens eneste satsing for miljøhensyn i offentlige innkjøp som nå legges ned uten noen form for evaluering.

Akkurat nå forhandles det om revidert nasjonalbudsjett for 2014 mellom samarbeidsspartiene Høyre, Frp, Krf og V. Nå har KrF og V sjansen til å redde regjeringens ære, både når det gjelder målet om forenkling i kommune-Norge og målet om at «offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger,» som det heter i regjeringserklæringen.

Bellona står sammen med 28 aktører fra næringsliv og miljøorganisasjoner bak et opprop om at Difis miljøavdeling må bevares gjennom RNB. Det er p.t. statens eneste satsing for miljøhensyn i offentlige innkjøp som nå legges ned uten noen form for evaluering.

Les oppropet og se aktørene som stiller seg bak:

Difis satsning på miljøhensyn i offentlige innkjøp må reddes

I forhandlingene om revidert budsjett må regjeringens samarbeidspartier KrF og Venstre, sammen med stortinget, gjenopprette satsningen som fremmer miljøhensyn og livssykluskostnader i offentlige innkjøp i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for 400 milliarder, noe som utgjør hele 18 prosent av BNP. Offentlig sektor besitter dermed en unik innkjøpsmakt. Gjennom strategisk miljøbevisste anskaffelser kan offentlig sektor bidra sterkt til å etablere etterspørsel for miljøvennlige og innovative løsninger på tvers av en rekke vare- og tjenesteområder.

Lov om offentlige anskaffelser pålegger det offentlige å ta hensyn til miljø og livssykluskostnader (LCC). Mangel på kompetanse og kapasitet i kommuner, fylkeskommuner og statlige organer fører likevel til at disse aspektene i praksis hensyntas for sjelden. Konsekvensen er dårligere kvalitet og økte LCC-kostnader. Det er bred enighet om behovet for kompetanseheving. I regjeringsplattformen heter det at regjeringen skal «sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger».

I Difi hadde inntil høsten 2013 en avdeling finansiert av Miljøverndepartementet som arbeidet med nettopp slik kompetanseheving. Avdelingen har utviklet verktøy og kurs, og drevet opplæring og veiledning, slik at kommunene og andre offentlige instanser blir dyktige i å stille krav til miljøeffektivitet og innovasjon i anskaffelser. Avdelingen har særlig fokusert på de store og viktige innkjøpsgruppene hva gjelder investeringer, driftskostnader og energi- og miljøbelastninger: IKT, transport og bygninger.

De øremerkede midlene til Difis miljøarbeid ble i den nye regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet i fjor høst fjernet uten evaluering på forhånd, med den konsekvens at Difis arbeid på feltet er redusert til et minimum. Regjeringen har ikke lansert noe alternativ for å øke innkjøpskompetansen i det offentlige. Dette står i sterk kontrast til regjeringsplattformens løfte, til regjeringspartiet Høyres retorikk om det offentliges innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste, så vel som målet med forenkling i offentlig sektor. At hver kommune skal utvikle egne krav er det stikk motsatte av forenkling og dessuten dårlig samfunnsøkonomi.

Avsenderne oppfordrer samarbeidspartiene og stortinget til å sørge for at:

  • Difis avdeling gjenopprettes i behandlingen av revidert budsjett før det er for sent og miljø- og LCC-kompetanse forsvinner ut av organisasjonen
  • En evaluering foretas og ulike forslag til hvordan styrke kompetansen innen miljøhensyn og LCC i offentlige anskaffelser utarbeides
  • Dersom Difis ordning legges ned: sikre overlapp med et nytt virkemiddel som ivaretar kompetanseheving i det offentlige på dette feltet

Disse organisasjonene stiller seg bak oppropet:

Arkitektbedriftene, Bellona, Byggenæringens Landsforening, Byggevareindustriens Forening, Byggutengrenser – Mur- og betongbransjen i Norge, Elbilforeningen, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Framtiden i våre hender, GK Norge, Grønn Byggallianse, Hovedorganisasjonen Virke, LCC Forum, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, NITO, Nobio – Norsk Bioenergiforening, NBEF – Norges bygg- og eiendomsforening, Norsk Eiendom, Norsk fjernvarme, Norsk solenergiforening, Norsk Teknologi, Norsk Varmepumpeforening, NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, ROCKWOOL, Schneider Electric, Sønnico, Treindustrien, Zero.