Media

Okern Sol LLJ

Omsorgsbygg og Oslo kommunes totalrehabilitering av Økern sykehjem er et godt eksempel på hvordan det offentliges innkjøpsmakt kan benyttes til å drive frem utviklingen. Difis avdeling trengs til å spre erfaringene ut til hele kommune-Norge.

Okern Sol LLJ

Okern Sol LLJ