Nyheter

Strøm til klimakutt – ikke oppvarming

Lene Elizabeth Hodge
Lene Elizabeth Hodge
Bellona

Publiseringsdato: 20. mai, 2015

Skrevet av: Lene Elizabeth Hodge

Bygningene som settes opp i dag skal vare i 50 år. Da må vi ta i bruk mer moderne oppvarming enn panelovner. Regjeringen bør også forby gassfyrte varmekjeler, skriver byggrådgiver Lene Hogde.

Energieffektivisering i bygg frigjør ren strøm til klimakutt i andre sektorer. Da er det viktig at nybygg får andre løsninger enn panelovner og varmekabler.

Bellona mener dette må reguleres strengt, slik at fleksible løsninger som varmepumper, fjernvarme, nærvarme, biovarme, solvarme tas i bruk. Blant annet forslår Bellona et krav om energifleksible varmesystemer for alle bygg over 500m2.

 

Byggene skal stå i 50 år

Skjerpede energikrav til passivhusnivå i 2015 er fastsatt i det tverrpolitiske Klimaforliket.  Det er positivt at regjeringen følger opp en viktig del av norsk klimapolitikk, og Bellona oppfordrer til at kravene får snarlig virkning.

Bygg og tilknyttet infrastruktur skal stå i minst 50 år – altså er man én investeringssyklus unna det nullutslippssamfunnet vi må etablere innen 2050 for å begrense klodens oppvarming til to grader. En viktig brikke i å oppnå nullutslippssamfunnet er en overgang fra fossile til fornybare energikilder.

Halvparten av Norges energiforbruk er fossilt. Det sier seg selv at for å gjøre el-biler, el-busser, el-ferjer, datasentre, utvidelse og nyetableringer av industri, elektrifisering av sokkelen, samt utfasing av fossil energi i bygg, industri og fjernvarme mulig, blir kraftoverskuddet viktig og verdifullt. Derimot kan ikke et fornybart kraftoverskudd være et påskudd for frislipp av strøm til oppvarming i nybygg.

 

Gass til oppvarming bør bli forbudt

Bellona støtter forsalget om et totalforbud mot varmekjeler for fossilt brensel, inkludert fossil gass til spisslast. Her står Bellona sammen med Naturvernforbundet, ZERO, Hafslund, Aspelin Ramm, Rockwool, Norsk Eiendom og flere titalls andre aktører.  I en felles høringsuttalelse skisserer vi tre enkle grunner til at et totalforbud er best:

 

  1. Å tillate fossil gass til oppvarming er verken nødvendig eller fremtidsrettet

Å forbrenne fossil gass gir klimagassutslipp. Klimagassutslippene må reduseres kraftig i alle sektorer, og byggsektoren er antakelig den sektoren det er enklest å oppnå null direkte utslipp av klimagasser. Det benyttes i dag fornybare alternativer til gasskjel som spisslast og å tillate fossil gasskjel er derfor ikke nødvendig.

 

  1. Markedet trenger tydelige signaler

Gjennom Klimaforliket og regjeringsplattformen skal fossil oljefyring bli forbudt i alle bygg fra 2020. Fossil oppvarming er på vei til å bli historie, og markedet trenger tydelige signaler for å kunne levere fornybare løsninger til både eksisterende og nye bygg over hele landet.  Med et totalforbud mot fyringsanlegg for fossilt brensel i nybygg fra 2016 vil man legge til rette for fornybare løsninger og dermed utfasing av fossilfyring også i eksisterende bygg fra 2020.

 

  1. Et totalforbud er enklere for byggherrer, næring og myndigheter

Det er enklere å forby en varmeinstallasjon fremfor å regulere hvordan og på hvilket tidspunkt den skal brukes. Dersom forskriften skiller på spisslast og grunnlast må dette tydelig defineres, beregnes under prosjektering, realiseres i byggeprosjektene og videre kontrolleres og håndheves av myndighetene. Alternativ A innebærer da en forenkling fordi regelverket blir enklere å forstå, følge og håndheve.