Ingen norsk CO2-målsetning

Fjellangers politikk er å la være å gå ut med tall så lenge det fortsatt foreligger vesentlige, uavklarte forhold rundt klimaavtalen. Dette gjelder forhold som felles gjennomføring, kvotehandel, byrdefordeling, opptak av CO2 i skog, og hvilke gasser som skal omfattes av avtalen. Der Norge går inn for å ta med seks drivhusgasser, er det mest sannsynlig at man i Kyoto ender med tre.

Norge skal, i følge miljøvernministeren, ta på seg de samme byrdene som andre land. Men tall vil hun altså ikke oppgi.

Norge er dermed det eneste av de rike landa i verden som ikke har en egen målsetning før de viktige forhandlingene som starter i Kyoto på mandag.

– Jeg forventet noe helt annet fra denne regjeringen, sa SVs Erik Solheim til Bellona Web etter orienteringen. – Den eneste forskjellen på Guro Fjellanger og Thorbjørn Berntsen er kjønnet.