Nyheter

Høyres forslag om klima-anarki er ulovlig

Publiseringsdato: 16. desember, 1999

Skrevet av: Cato Buch

EØS-avtalen krever utslippstillatelse hvor også CO2 blir behandlet. Dette slås fast i en utredning utført på oppdrag fra kvoteutvalget. - Dette betyr at Høyres forslag om å innføre "klima-anarki" er forbudt i følge EØS-avtalen, sier Bellonas Thomas Palm.

I morgen vil kvoteutvalget overlevere sin innstilling om kvotehandel til miljøvernminister Guro Fjellanger. En av forutsetningene Stortinget ga da de behandlet saken i 1998 var at prosessindustrien skulle få gratiskvoter.

Høyre fremmet nylig et "Dokument 8 forslag" hvor det fremgår at "Stortinget ber Regjeringen snarest legge til rette for et system som gjør det mulig å etablere gasskraftverk innenfor Kyoto-avtalens rammer." De foreslår videre at gasskraftverkene gis en midlertidig utslippstillatelse, og at klimagassutslippene ikke behandles etter forurensningsloven.

En juridisk utredning utført av Hans Christian Bugge for kvoteutvalget viser at et norsk kvotesystem kan stride med EØS avtalen. Et miljødirektiv innenfor EØS-avtalen, kalt integrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning (IPPC), krever at forurensende bedrifter skal gjennom en individuell konsesjonsbehandling som vurderer utslippene. Hver enkelt bedrift skal også pålegges å bruke beste tilgjengelig teknologi for å få ned utslippene.

Etter påtrykk fra Bellona i forbindelse med Naturkrafts to gasskraftverk, måtte CO2-utslipp behandles etter forurensningsloven. — Bugge sine kommentarer er i tråd med Bellonas synspunkter. Denne utredningen slår beina under Høyres forslag og viser at deres forslag er i strid med EØS reglene, sier energipolitisk talsmann i Bellona, Thomas Palm.

I utredningen står det at tildelingen av gratiskvoter til bedrifter, vil anses som en statsstøtte. En slik statsstøtte er forbudt i følge EØS-avtalen. Dette er i prinsippet en annen måte å tenke på enn et kvotesystem der utslippene reduseres i de bedriftene der tiltakene er billigst. – Med et kvotesystem kan man kjøpe kvoter i stedet for å investere i ny teknologi, sier Bugge til Dagens Næringsliv.