Nyheter

Vil redusere CO2-utslippene

Publiseringsdato: 4. mai, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Prosjektet har fått navnet «The CO2 Capture Project (CCP)» og første fase vil vare til utgangen av 2003, med en totalramme på 175 millioner kroner. I denne første fasen vil teknologiutvikling være det dominerende, mens andre fase vil være testing av prototyper og demonstrasjon av teknologien. Den andre fasen vil være i perioden 2003-2006.

Selskapene sier at de deler samfunnets bekymring for klimaproblemet. Parallelt med at hvert enkelt selskap jobber aktivt med å redusere utslippene av klimagasser fra egen virksomhet gjennom en lang rekke tiltak, mener selskapene at dette prosjektet understreker deres felles forpliktelse til å finne nye metoder for å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom samarbeidet vil selskapene gi dette arbeidet enda større tyngde og drivkraft.

Hensikten med denne første fasen av prosjektet er å utvikle effektive metoder for å fange opp CO2-utslipp fra kraftverk og andre industrielle prosesser og deretter injisere CO2-gassen i geologiske formasjoner under jordens overflate. Selskapene mener at dersom prosjektet lykkes kan det bli mulig å oppnå en betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra en lang rekke industrier, også utenom energisektoren.

Deltakere i Statoils program for konsernstrategisk teknologi i Trondheim skal være med på å utvikle teknologi som kan fange opp karbondioksid og injisere den tilbake til undergrunnen. Ifølge leder for programmet, Else Hafstad, er CO2 Capture Project en naturlig videreføring av selskapets arbeid med å redusere utslippene av klimagasser. Hafstad mener det er viktig å involvere norsk leverandørindustri og forskningsmiljøer.

Ideen om at CO2 kan fjernes fra forbrenningsprosesser ble først fremsatt av Marchetti i 1977. Siden 1978 er det bygget ca. 10 store anlegg for separasjon av CO2 fra eksosgass, hvor CO2 blir brukt industrielt. I 1982 ble det bygget et gasskraftverk med CO2-fjerning i Lubbock i Texas, hvor CO2 ble brukt til meroljeproduksjon. I syv år har det vært drevet et pilotanlegg ved et gasskraftverk i Kansai i Japan. I 1998 ble det bygget et demonstrasjonsanlegg for CO2-fjerning fra eksosgass på Kårstø i Norge. For øvrig skrev FNs kommisjon for miljø og utvikling i 1987 – i den såkalte Brundtland-rapporten – at dette ikke er mulig. Omlag 70 oljefelt over hele verden bruker i dag CO2 i store mengder som injeksjonsgass for å øke oljeproduksjonen.