Nyheter

Vil redusere CO2-utslippene

Publiseringsdato: 4. mai, 2000

Skrevet av: Cato Buch

I dag annonserte 7 globale energiselskap at de vil starte opp et program for å injisere CO2 i geologiske formasjoner. Selskapene er Chevron, Norsk Hydro, Statoil, Shell, Suncor, Texaco og BP Amoco.

Prosjektet har fått navnet «The CO2 Capture Project (CCP)» og første fase vil vare til utgangen av 2003, med en totalramme på 175 millioner kroner. I denne første fasen vil teknologiutvikling være det dominerende, mens andre fase vil være testing av prototyper og demonstrasjon av teknologien. Den andre fasen vil være i perioden 2003-2006.

Selskapene sier at de deler samfunnets bekymring for klimaproblemet. Parallelt med at hvert enkelt selskap jobber aktivt med å redusere utslippene av klimagasser fra egen virksomhet gjennom en lang rekke tiltak, mener selskapene at dette prosjektet understreker deres felles forpliktelse til å finne nye metoder for å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom samarbeidet vil selskapene gi dette arbeidet enda større tyngde og drivkraft.

Hensikten med denne første fasen av prosjektet er å utvikle effektive metoder for å fange opp CO2-utslipp fra kraftverk og andre industrielle prosesser og deretter injisere CO2-gassen i geologiske formasjoner under jordens overflate. Selskapene mener at dersom prosjektet lykkes kan det bli mulig å oppnå en betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra en lang rekke industrier, også utenom energisektoren.

Deltakere i Statoils program for konsernstrategisk teknologi i Trondheim skal være med på å utvikle teknologi som kan fange opp karbondioksid og injisere den tilbake til undergrunnen. Ifølge leder for programmet, Else Hafstad, er CO2 Capture Project en naturlig videreføring av selskapets arbeid med å redusere utslippene av klimagasser. Hafstad mener det er viktig å involvere norsk leverandørindustri og forskningsmiljøer.

Ideen om at CO2 kan fjernes fra forbrenningsprosesser ble først fremsatt av Marchetti i 1977. Siden 1978 er det bygget ca. 10 store anlegg for separasjon av CO2 fra eksosgass, hvor CO2 blir brukt industrielt. I 1982 ble det bygget et gasskraftverk med CO2-fjerning i Lubbock i Texas, hvor CO2 ble brukt til meroljeproduksjon. I syv år har det vært drevet et pilotanlegg ved et gasskraftverk i Kansai i Japan. I 1998 ble det bygget et demonstrasjonsanlegg for CO2-fjerning fra eksosgass på Kårstø i Norge. For øvrig skrev FNs kommisjon for miljø og utvikling i 1987 – i den såkalte Brundtland-rapporten – at dette ikke er mulig. Omlag 70 oljefelt over hele verden bruker i dag CO2 i store mengder som injeksjonsgass for å øke oljeproduksjonen.