Nyheter

ONS-pris til brenselscelleprosjekt

Publiseringsdato: 28. august, 2002

Skrevet av: Thomas Heiersted

Under åpningen av oljemessen Offshore Northern Seas 2002 i Stavanger tirsdag denne uken stod Bellona nok en gang i rampelyset, da The ONS Innovation Award for 2002 ble delt ut.

Sammen med samarbeidspartnerne Shell, Aker Kværner, Statkraft og Siemens Westinghouse Power mottok Bellona The ONS Innovation Award for 2002.


Utmerkelsen ble gitt for gruppens arbeid med å utvikle en ny type brenselceller. Zero Emission Solid Oxide Fuel Cell (ZESOFC) er en teknologisk nyvinning som tar sikte på å eliminere utslipp av karbondioksid (CO2) til luft ved bruk av fossilt brensel, men uten tap av energieffekt. Initiativet til prosjektet kom fra Bellona som også har sørget for sterke miljømessige føringer.


Det var statminister K.M Bondevik som delte ut prisen under åpningssesjonen for ONS 2002. HM Kong Harald V, som hadde forestått den offisielle åpningen, var også til stede i salen. Prisen ble motatt av administrerende direktør i Shell Technology Norway, Andrew Grundy, på vegne av samarbeidspartnerne. Statministeren sa i sin tale at vinnerprosjektet var et meget godt eksempel på hvor komplekse nye oppfinnelser kan være.


I sin vurdering av de over 200 prosjektene som var foreslått til årets innovasjonspris har juryen benyttet en omfattende liste av kriterier. Blant annet har den lagt vekt på prosjektenes komersielle potensiale, positive miljøeffekter og nivå av innovasjon. Brenselselleprosjektet var ett av de få som tilfredstilte alle disse. Juryens formann, Erik Skaug fra Norges Forskningsråd, uttalte at det viktigste kriteriet allikevel måtte sies å være hvorvidt prosjektet staket ut kursen for fremtidig teknologi-utvikling og ga en pekepinn om hvilken retning industrien bør bevege seg i.


–Vi er meget er meget fornøyd med prisen, sier Bellonas leder Frederic Hauge i en kommentar.


–Prosjektet representerer en teknologi som vil få vidtgående samfunnsmessige konsekvenser også langt utenfor offshore-sektoren, og som gir mulighet for en utstrakt bruk av hydrogen som energibærer. Denne prisen er en viktig veiviser i retning av hydrogensamfunnet – en utvikling som er uunngåelig dersom vi skal klare å løse de utfordringene menneskeskapte klimaendringer representerer, mener Hauge.