Nyheter

Statoil tar grep innen CO2-håndtering

Publiseringsdato: 20. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Statoil danner, sammen med en partner, et selskap som skal drive med transport av CO2.

 

 

 

Selskapet skal bruke skip til å transportere CO2 bl.a. til oljefelt på norsk sokkel, melder Aftenposten. Der skal CO2-gassen pumpes ned som trykkstøtte ved oljeutvinning, eller fraktes til lagring i reservoar som på Sleipnerfeltet. Ennå mener Statoil at injisering av CO2 for å presse ut mer olje er fire til fem år fram i tid, men grunnlaget blir nå lagt med opprettelsen av dette nye transportselskapet.

Viktig signaleffekt
Bellona mener signaleffekten opprettelsen av dette selskapet gir kan bli av stor betydning, og håper det blir aktivt fulgt opp med arbeid omkring CO2-problematikken.

Statoil skal danne selskapet sammen med en foreløpig ukjent partner, skriver Aftenposten. Tidsrammen for opprettelsen er ikke offentliggjort, men Statoil satser på å bruke mye av erfaringen fra eierskapet av (det nylig solgte) rederiet Navlon. I tillegg til ren transport av CO2 er det også sannsynlig at det nye selskapet kan drive rørledninger og landanlegg for nedkjølingen som må til for at CO2 skal bli flytende.

CO2-håndtering tema i Europaparlamentet
CO2-håndtering er også et aktuelt tema under en høring i Europaparlamentet i Brussel i dag. Høringen er i regi av Bellona og parlamentsmedlem Claude Turmes fra Luxembourg. Hovedtemaet er overgangsfasen fra dagens energisystem til et reinere system basert på hydrogen, med Europa som fokus. Sentralt står nødvendigheten av å bygge opp teknologi og infrastruktur for CO2-deponering. Bellona har fått med seg Michael Austell fra CENS-prosjektet (CO2 for Enhanced oil recovery in the North Sea) for å presentere erfaringer fra CO2-deponering. Mike Hostell vil presentere erfaringer fra USA ved bruk av CO2 for trykkstøtte, og mulighetene for å overføre disse til Nordsjøen.

Statoil del av samarbeidsprosjekt
Statoil er en del av «The CO2 Capture Project» (CCP) sammen med oljeselskapene Chevron, Norsk Hydro, Shell, Suncor, Texaco og BP. Dette prosjektet ble startet i 2000 for å jobbe med injisering av CO2 i geologiske formasjoner. Parallelt med dette prosjektet jobber hvert av selskapene med å redusere utslippene av klimagasser fra egne installasjoner. Det nye selskapet Statoil er i ferd med å danne er i så måte et viktig skritt i rett retning for dette prosjektet.