Nyheter

Kull nesten uten utslipp

Publiseringsdato: 30. april, 2003

Skrevet av: Glenn Hansen

Et stort europeisk forskningsprosjekt har som mål å gjøre kullforbrenning nærmest fri for CO2-utslipp. Prosjektet ledes av svenske Vattenfall.

Et pilotanlegg skal stå ferdig om fem år, men det kan ta opptil 15 år før en demonstrasjon kan utføres i full skala. Selv om interessen er størst for forbrenning med oksygen og CO2 i stedet for med luft, skal flere metoder bli undersøkt.


Forbrenningsgassene blir en blanding av CO2 og SO2, noe som er fordelaktig siden de kan deponeres underjordisk sammen uten fordyrende separasjon.


Ulempen er at elproduksjonen blir rundt 20 prosent lavere enn ved konvensjonelle kullkraftverk. Den tapte energien er benyttet til luftseparasjon og til å komprimere forbrenningsgassene.


Statoil, Norsk Hydro og over 30 andre bedrifter og institusjoner deltar i prosjektet som har søkt om å inngå i EUs 6. rammeprogram, og har et budsjett på 300 millioner svenske kroner.