Nyheter

CO2-deponering er den mest forsvarlige veien til hydrogensamfunnet

Publiseringsdato: 19. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Norges Naturvernforbund sier i en pressemelding at de er i mot CO2-deponering. Bellona mener at å si nei til CO2-deponering er å si nei til den mest forsvarlige veien til hydrogensamfunnet.

 

 

 

I etterkant av EUs Høynivåkonferanse om hydrogen har Climate Action Network (CAN), der bl.a. WWF, Friends of the Earth og Norges Naturvernforbund er med, sendt ut en pressemelding der de sier et betinget ja til hydrogen, og nei til CO2–deponering. De krever at hydrogen må produseres fra fornybare kilder som sol, vind, vannkraft eller bioenergi.

Det ansvarlige alternativet
— Hvis ikke CO2-deponering tas i bruk vil det ta uakseptabel lang tid, med mye forurensing på veien, å få på plass en hydrogen-infrastruktur, sier Beate Kristiansen, leder for Bellonas energiavdeling. Hun presiserer at man må unngå at atomkraft får et ytterligere fotfeste, men at CO2-deponering er det ansvarlige alternativet så lenge man ikke har løst avfallsproblematikken på en tilfredsstillende måte.

Høynivågruppas rapport indikerer en overgangsordning til et hydrogenbasert samfunn via atom- og kullkraft. Rapporten foreslår også at klimagasser avkarboniseres og deponeres. CAN setter store spørsmålstegn ved om CO2-deponering er miljømessig akseptabelt, om kostnadssiden av dette og om det er praktisk gjennomførbart. De omtaler CO2-deponering for en tvilsom og uprøvd teknologi og mener det vil være et alvorlig feilgrep å bruke en slik metode.

Overgangsperiode
Bellona mener dette er en helt feil argumentasjon. I en overgangsperiode mot en hydrogensamfunn, og for å påskynde framvoksten av et slikt, kan man produsere elektrisitet og hydrogen fra fossile kilder basert på avkarboniserte hydrokarboner. Gode løsninger for bruk av CO2 som trykkstøtte i oljeindustrien eller EOR (Enhansed oil Recovery) eller for deponering, må utvikles og utnyttes.

Langtidsløsning
CO2-deponering er ingen tvilsom og uprøvd teknologi, men en langtidsløsning for lagring av klimagasser. I steden for å slippes ut i atmosfæren lagres store mengder klimagass i undersjøiske deponier, i store fjellformasjoner eller benyttes som en levetidsforlenger for aldrende oljefelt. Det er ikke teknisk mulig å gå rett over på en hydrogenøkonomi der hydrogenet blir produsert av sol, vind, vannkraft eller bioenergi. Som Høynivågruppas rapport peker på er det mange utfordringer på veien til hydrogensamfunnet, og vi må gå via en overgangsfase der vi bruker eksisterende energikilder. For å gjøre disse så rene som mulig er CO2– deponering den mest forsvarlige løsningen.