Nyheter

Ny web-database for CO2-håndtering

CO<sub>2</sub>-handsaming er med på å redusere utsleppet av drivhusgassar.

Publiseringsdato: 4. juli, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

Sidene er de eneste i sitt slag, og inneholder detaljert informasjon om alle prosjekter tilknyttet CO2-håndtering. Det er IEAs FoU prosjekt på klimagasser som driver databasen.

Vil skape bevissthet og sammarbeid
Hensikten med databasen er i følge prosjektets egen nyhets bulletin ”Greenhous Issues”, å skape bevissthet rundt forskning, utvikling og demonstrasjon på CO2 innfanging og deponering. Håpet er også at databasen vil skape samarbeid prosjektene imellom, slik at kunnskapshull og behov for videre FoU kommer tydeligere fram.

Søk på 84 prosjekter
Databasen inneholder 84 prosjekter innen følgende kategorier (ant. prosjekter i parentes):

  • CO2-innfanging, demo-prosjekter (11)
  • CO2-innfanging, FoU prosjekter (20)
  • Geologisk CO2-deponering, demo-prosjekter (9)
  • Geologisk CO2-deponering, FoU-prosjekter (34)
  • CO2-lagring i hav, FoU-prosjekter (9)

Prosjektene er beskrevet med titler, målsetning, deltagere, finansiering, kostnader, tidshorisont, resultater, status, kontaktperson og linker til relaterte web-sider. Det er også linker mellom relaterte prosjekter innen databasen. Databasen er søkbar på nøkkelord, geografisk område, og prosjektkategorier.
Databasen finnes på http://www.co2sequestration.info