Nyheter

Gledelig avklaring fra Bondevik

Publiseringsdato: 23. april, 2004

Skrevet av: Marius Holm

På pressekonferansen om CO2-satsning i dag, slo Statsminister Kjell Magne Bondevik fast at kjøp av utslippskvoter for CO2 fra utlandet kun skal være et supplement til utslippsreduserende tiltak i Norge. – Nyttig for debatten at Statsministeren rydder unna all tvil om dette, sier Camilla Haugsten i Bellona.

Senest i en pressemelding 1. april i år, beroliget Miljøvernminister Børge Brende nasjonen med at kjøp av kvoter fra utlandet skulle sørge for Norges oppfyllelse av Kyoto-protokollen. I dag viste det seg heldigvis at Brendes pressemelding kun var aprilsnarr fra Regjeringen – Kjøp av kvoter fra utlandet skal være et supplement til utslippsreduserende tiltak innenlands, sa Statsminister Kjell Magne Bondevik i dag.

Nyttig for norsk klimadebatt
I Kyoto-protokollen har Norge forpliktet seg til å redusere utslippene ned til en prosent over 1990-nivå. Tall fra Regjeringen viser at vi ligger dårlig an. De norske utslippene vil øke med 17 prosent i forhold til 1990-nivå fram til 2010, og øke ytterligere dersom det bygges gasskraftverk uten CO2-rensing. En rekke aktører i norsk energidebatt avfeier dette problemet med at Norge kan kjøpe utslippsrettigheter i utlandet. – Og det kan vi, men Kyoto-protokollen tillater ikke at denne typen mekanismer utgjør noe mer enn et supplement til innenlandske tiltak, sier Camilla Haugsten i Bellona. Hun er glad for Statsministeren har ryddet opp i tvilen om hvordan Regjeringen tolker protokollen på dette punktet.