Nyheter

Bred politisk støtte til CO2-deponering

Publiseringsdato: 11. juni, 2004

Skrevet av: Bellona

Et bredt flertall i Stortingets energi – og miljøkomite ber Regjeringen fremme forslag til virkemidler for å stimulere til bruk av CO2 som trykkstøtte for økt utvinning på norsk sokkel. Det er klart etter at komiteens innstilling til oljemeldingen ble klar i går.

 

Oljemeldingen:

 

 

Med unntak av Fremskrittspartiet, ser alle partier på Stortinget store muligheter i CO2-deponering på norsk sokkel. Bellona er fornøyd med at politikerne ser hvilke muligheter CO2-deponering har både som miljøtiltak og for norsk verdiskapning.

– Vi har jobbet i mange år med å fremme CO2-deponering for å redusere klimagassutslippene, og har brukt enhver anledning til å fortelle politikerne hvilket potensiale Nordsjøen har som mottak av CO2 fra norske og europeiske utslippskilder. Derfor er det gledelig at et bredt politisk flertall nå støtter vårt syn, sier Marius Holm, energiansvarlig i Bellona.

Lover godt for rød-grønn regjering
Selv om Bellona er glad for at regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet samler seg om å sende så tydelige signaler til Regjeringen om at CO2-deponering er viktig, kunne resultatet vært enda bedre om Ap, SV og Sp hadde fått flertall for sitt forslag. Partiene, som har lansert seg selv som regjeringsalternativ til Stortingsvalget i 2005, går lengre enn komiteflertallet, og peker på behovet for en infrastruktur for transport av CO2 i Nordsjøen, og mener det bør utredes hvordan staten kan bidra til at en slik infrastruktur blir realisert.

– Dette lover godt for en CO2-satsning hvis koalisjonen danner regjering etter valget. Anbefalingen er helt i tråd med de innspill Bellona la fram på energi – og miljøkomiteens høring om oljemeldingen, sier Holm.

–> Gullfaks først i løypa
Det er det modne oljefeltet Gullfaks, som opereres av Statoil, som for øyeblikket er mest aktuelt for CO2-injisering. Feltet nærmer seg slutten av sin levetid, men ved bruk av CO2 som trykkstøtte, kan feltet produsere ytterligere store mengder olje i mange år. Petoro, som forvalter statens lisensandeler på norsk sokkel, har estimert potensialet for meroljeutvinning på Gullfaks til 250 millioner ekstra fat olje med CO2 som trykkstøtte. – Bruk av CO2 som trykkstøtte for meroljeutvinning vil gjøre investeringer i infrastruktur for CO2 i Nordsjøen lønnsomme. En slik infrastruktur kan brukes til å deponere CO2 i mange år, også etter at oljeproduksjonen på feltene er avsluttet. Nordsjø-sokkelen har et teoretisk potensiale for å lagre 500 milliarder tonn CO2 – Dette tilsvarer 100 ganger EUs totale årlige utslipp av klimagasser, sier Holm.