Tjeldbergodden må bygges med CO2-håndtering

c124f5cae3497627d5a142021a09b0e0.jpeg Photo: Foto: R. I. Hagemoen/Bellona

 

 

Med utgangspunkt i Statoils konsesjonssøknad for gasskraftverk på Tjeldbergodden, la Viktor Jakobsen, rådgiver i Bellona, fram casestudiet “Tjeldbergodden gasskraftverk med og uten CO2-håndtering“.

I dette studiet tas det utgangspunkt i de utfordringene Norge i dag står overfor:
Utfordring nr.1: Redusere Norges CO2-utslipp i henhold til våre forpliktelser.
– I dag ligger vi 4 mt/y over målet, økende til 8-10 mt/y i 2010 (da uten gasskraftverk).

Utfordring nr.2: Dekke et økende norsk og nordisk kraftbehov.
– Det er en underdekning på 6 – 8 TWh i dag, forventet økende til 17 TWh i 2010 – 2015.

Utfordring nr.3: La oss få opp ressursene fra etablerte områder først.
– La oss få opp ressursene vi kan fra etablerte områder, i Norskehavet, på Tampen og sørlige Nordsjø, før vi evt. må gå løs på sårbare arktiske områder.

Utfordring nr.4: Bruke mer av gassressursene til verdiskapning i Norge.
–Slutte å eksportere norske verdier og arbeidsplasser til utlandet.

–> Bellonas respons på utfordringene
Bellona mener det er både er teknologisk, og ikke minst økonomisk grunnlag i dag for å sette i gang bygging av gasskraftverk med CO2-rensing. La oss bruke byggingen av gasskraftverk på Tjeldbergodden som en mulighet til å besvare alle utfordringene på en helhetlig måte.

Ved å tenke helhetlig kan vi:
– Redusere forretningsmessig risiko for prosjekter vi setter i gang i dag
– Få til en betydelig merverdiskapning på gassen ved å omdanne denne til elektrisitet i Norge
– Få stranded gas på Haltenbanken i arbeid nå!
– Hente ut betydelige ressurser/merverdier ved å bruke CO2 til EOR.