Kullkraftverk med CO2-rensing

729649a2f66e02875a4f51a986811e56.jpeg Photo: Vattenfall

 

 

Det CO2-frie kullkraftverket blir i første omgang et pilotprosjekt og skal bygges ved det allerede eksisterende kullkraftverket Schwarze Pumpe sør for Berlin i Tyskland. Anlegget har en kostnadsramme på 40 millioner euro og Vattenfall regner med å ha anlegget i drift i 2008.

– Trusselen klimaendringene utgjør krever handling, også fra næringsliv og industri, sier Vattenfall-direktør Lars G. Josefsson i en pressemelding.

Prosjektet er et samarbeid mellom Vattenfall og ulike tyske forskningsinstitusjoner. I tillegg til å fjerne CO2-utslippene fra Schwarze Pumpe skal prosjektet munne ut i ny teknologi.

Vattenfall regner med at CO2en som renses ut fra kullkraftverket senere kan deponeres i underjordiske steinformasjoner.

– Bellona har lenge sagt at nøler man med å bygge gasskraftverk med CO2-rensing her i landet kan vi risikere at kullindustrien rykker fra oss på miljøsiden, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en kommentar. Han minner om at argumentet som ofte er benyttet av tilhengerne av utbygging av konvensjonelle gasskraftverk nettopp er at Norge må gjøre seg uavhengig av import fra forurensende kullkraftverk. – Nå har altså den vanligvis så utskjelte kullindustrien tatt et miljøgrep vi ennå har til gode å ser her i landet. Vi vet at renseteknologien finnes, og nå må norske politikere kjenne sin besøkelsestid og legge forholdene til rette for bygging av gasskraftverk med CO2-rensing, sier Hauge.